Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Openbaar Vervoer

Crisiscentrum in bedolven Groningen Zware sneeuw ontwricht leven

Door onze redacteuren GRONINGEN/UTRECHT/AMSTERDAM, 14 febr. - Zware sneeuwval heeft in het noorden van het land het leven zo ontwricht dat in Haren en Groningen bunkers van de BB in gebruik zijn genomen door crisisteams, onder leiding van de waarnemend commissaris van de Koningin, Van der Ploeg. Vandaaruit probeert men verbinding te krijgen met alle gemeenten. Veel dorpen zijn geïsoleerd, de hoofdwegen zijn voor verkeer afgesloten. Tientallen automobilisten zitten in de sneeuw vast.

In sommige grote steden, zoals Amsterdam en Den Haag, kwam het openbaar vervoer voor een groot deel stil te liggen. Grote bedrijven melden dat veel personeelsleden niet op hun werk zijn verschenen. De Nederlandse spoorwegen werken met een totaal ontregelde dienstregeling. Op sommige trajecten rijden nauwelijks meer treinen. De hevige sneeuwval begon vannacht in het noorden van het land. De sneeuwgrens verplaatste zich in de loop van de ochtend langzaam naar het zuiden. In Groningen, Friesland en Drenthe dreigden afgelegen dorpen geisoleerd te raken. Een woordvoerster van de provincie Groningen zei dat het kabinet van de commissaris van de Koningin weliswaar nog niet in een crisiscentrum is samengekomen, maar dat er wel een soort rampenplan achter de hand wordt gehouden. „Zodra

we telefoontjes krijgen dat er dorpen geisoleerd zijn zullen er maatregelen genomen worden." Gedacht wordt daarbij aan het inzetten van helikopters voor de voedselvoorziening. Mocht de situatie nog erger worden, dan zullen BB of het leger worden ingeschakeld. Een woordvoerder van de Nederlandse Gasunie in Groningen deelde vanmorgen mee dat tenminste 30 procent van het kantoorpersoneel niet op het werk is verschenen. Volgens hem waren er nog geen problemen met de gasvoorziening. Problemen waren er in het noorden wel met de telefoon. Sommige plaatsen zijn in het geheel niet meer bereikbaar. De PTT heeft alle postbestellingen opgeschort De Regionale Omroep Noord zendt sinds vanmorgen sneeuwberichten uit De rijkspolitie in Groningen heeft de mensen aangeraden in hun huizen te blijven. De politie

haalt ingesneeuwde automobilisten uit hun auto's en brengt ze naar buurthuizen of café's. Van sneeuwruimen kon vanmorgen geen sprake zijn. Zelfs zware bulldozers kwamen in de massa's vast te zitten. Ook in de rest van het land is de situatie door zware sneeuwval en gladheid kritiek. In Amsterdam rijden de trams met horten en stoten. Door stuifsneeuw functioneren de wissels niet meer. Onze verslaggever in Amsterdam meldt dat de straten erg rustig zijn en dat er heel weinig autoverkeer is en er nauwelijks fietsers op straat te zien zijn. Een woordvoerster van de Bijenkorf zei dat om tien uur op sommige afdelingen nog maar de helft van het personeel aanwezig was. Het gaat vooral om mensen, die uit het noorden van de provincie naar Amsterdam moeten komen.

pag. 3: Vervolg

Noorden kan sneeuw niet meer de baas

Vervolg van pap. 1

Rond het middaguur was de situatie in Groningen en'Friesland nauwelijks veranderd. De noordelijke weerkundige Pelleboer voorspelde nog voor de hele dag sneeuw. "Dit heb ik in 35 jaar, dat ik weerkundige ben, niet meegemaakt", aldus Pelleboer. "Dit is erger dan in 1958 en 1966". De regionale omroepen zanden de hele dag met een ingelast programma berichten uit over de "siberische" toestanden. De Wegenwacht rukt niet meer uit, langs de kant van de wegen staan tientallen auto's verlaten door de inzittenden. Sneeuwschuiven helpt niet, doordat de harde wind ogenblikkelijk weer sneeuwduinen opwerpt, op sommige plaatsen mear dan anderhalve meter hoog. Het Nieuwsblad van het Noorden verschijnt vandaag in de grotere plaatsen met een noodeditie. Het platteland moet het zonder die krant doen. De telefoonlijnen tussen Groningen en Drenthe zijn overbelast. In Leeuwarden heeft de PTT een noodagregaat moeten inschakelen. Nergens in het noorden wordt meer post besteld. De Berlagescholengemeenschap in Amsterdam sloot vanmorgen om 10 uur de deuren en stuurde de wel opgekomen leerlingen naar huis. Een groot aantal leerkrachten had de school niet kunnen bereiken. De Nederlandse spoorwegen meldden vanmorgen dat de situatie in Noord-Nederland zeer slecht is en dat dezelfde problemen zich naar het zuiden verplaatsten. Vooral door ijzelafzetting op de bovenleidingen is treinverkeer in het uiterste noorden praktisch onmogelijk. Alleen op de diesellijnen rijdt er af en toe een trein. Tussen Leeuwarden en Zwolle was sprake van sporadisch treinverkeer Tussen Amersfoort en Zwolle was bijna geen treinverkeer meer mogelijk. Hetzelfde geldt voor de kop van NoordHolland. Bij Amsterdam-Bijlmer stond vanmorgen een trein, die al om half zes was gestrand. Tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Rotterdam-Hofplein en Den Haag reed, om met de NS te spreken, „niks of weinig". Bij Delft heeft het treinverkeer stil gestaan tussen half zes en half negen. Bij Arnhem en Nijmegen veroorzaakte ijsafzetting op de bovenleidingen eveneens grote problemen. De intercity's vanuit het zuiden keerden in Den Bosch, van waar af en toe treinen in westelijke richting vertrokken. Vertragingen ontstonden ook omdat veel NS -personeel te laat op het werk kwam. De KLM heeft alle vluchten met bestemmingen in Europa tot ongeveer 5 uur vanmiddag geannuleerd. Volgens een KLM-woondvoerder zal ook een aantal intercontinentale vluchten niet of slechts met vertragingen worden uitgevoerd. Kamervoorzitter Vondeling besloot vanmorgen de vergaderingen van de Tweede Kamer pas om één uur in plaats van om kwart over tien te laten beginnen.

Sneeuwruimen helpt niet meer in het noorden. De bulldozers kunnen het niet meer aan. In Groningen zijn in veel dorpen huizen en auto's ondergesneeuwd. Sommige optimisten zien er nog heil in hun auto uit te graven. Veel schieten ze er niet mee op, want rijden is niet mogelijk. (Foto ANP) \

Sneeuw en ijzel teisterden ook het tramverkeer in Amsterdam. Op de foto een file trams in de Marnixstraat. Dergelijke lange rijen trams kwamen in de hele stad voor. (Foto ANP)