Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

VPRO: niet aansprakelijk voor schade

Door een onzer redacteuren WOUDRICHEM, 11 jan. - „Een volstrekt uit de hand gelopen kwalijke kwajongensstreek". Met deze woorden typeert de Dordtse hoofdofficier van justitie, mr. A. Niessen, de nachtelijke radio-uitzending van de VPRO afgelopen maandag, die in Woudrichem grote opschudding veroorzaakte.

De luisteraars werden opgeroepen om met hun auto daarheen te rijden voor een "tweede doodsangstescapade". Bij het stadje zou een veerbootje gereed liggen om de deelnemers, die omstreeks drie uur 's nachts in Woudrichem aankwamen, naar slot Loevestein, waar de tocht zou worden besloten, over te varen. Had de VPRO, gezien ervaringen met een uitzending twee jaar geleden, gerekend op veertig tot vijftig deelnemers, maandagnacht bracht de uitzending, die werd verzorgd door Willem de Ridder, drie- tot vierduizend mensen op de been. Het stadje raakte verstopt met auto's, de veerman staakte na twee keer overvaren zijn dienst. Teleurgestelde nachtbrakers probeerden met boten uit de nabijgelegen winterstalling over te varen. Verkeersborden en planken werden als roeispanen gebruikt. Twee boten waren zo volgeladen dat zij zonken. Een boot is inmiddels opgedregd, de tweede wordt nog vermist. De politie van Woudrichem spreekt over tienduizenden guldens

schade. Officier van justitie Niessen wacht de rapporten van de politie af en onderzoekt de mogelijkheid om herhaling van dit soort "verontrustende programma's te voorkomen". Burgemeester Voster sprak er gisteren zijn verontrusting over uit dat heel het stadje in de nachtelijke uren voor politie, ambulance en brandweer onbereikbaar was. De VPRO heeft inmiddels excuses aangeboden voor de bezorgde overlast, maar acht zich in eerste instantie niet verantwoordelijk voor de aan boten en opstallen toegebrachte schade. „Wij stonden perplex van de grote opkomst. We stonden aan de overkant van de Maas en zagen tot onze verbazing een ongelooflijke stoet auto's op die lugubere donkere rivier afkomen", aldus VPRO-perschef Ad Kooijman. De rijkspolitie en de rijkspolitie te water is tot half zeven in de ochtend in de weer geweest om het verkeer te regelen en bootjes weer op te pikken. Zie ook pag. 3, en In de marge op pag.7