Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Boeken

WOORDENBOEK

door Rudy Kousbroek

Een van de meest amusante gedeeltes van Stefan Themerson's Cardinal Pölatüo is de als appendix opgenomen "Dictionary of Traumatic Signs" - een lexicon, zogenaamd samengesteld voor kardinaal Pölatüo door frater Douglas, aan de hand van de geschriften van Sigmund Freud. Op deze lijst blijkt vrijwel ieder woord een synoniem te zijn voor de mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen en als het een werkwoord is betekent het copuleren. Ongeveer hetzelfde blijkt het geval te zijn in het Erotisch Woordenboek (1) dat kortgeleden is verschenen, alleen is de opzet daar niet satirisch. Wat de opzet dan wel was is trouwens niet erg duidelijk - of juist maar al te duidelijk: in ruil voor zo weinig mogelijk inspanning de mensen dertig gulden uit de zak kloppen, want dat is de prijs van dit grapje, waar de aardigheid al gauw af is. Op serieuze bruikbaarheid hoeft men niet te rekenen, schreef Yggdrasil Hoskamp terecht: het is een boekje waar je niets aan hebt. Allerlei termen die in een dergelijk lexicon zouden moeten voorkomen zijn er niet in te vinden, terwijl aan de andere kant de spoeling wordt verdund doordat de samenstellers allerlei onnozele woorden hebben opgenomen die deze of gene auteur wel eens in een dubbelzinnige betekenis heeft gebruikt. Als bv. de vrouwelijke pudenda door Jef Geeraerts met een pruimemondje worden vergeleken, dan verschijnt dat als volgt met citaat en bronvermelding in het Erotisch Woordenboek, dat geloof ik voor gebruik op kleuterscholen bedoeld is: pruimemondje, vagina (vgl. mond). In haar slaap bewoog ze de onderbuik zacht heen en

weer - 'Houd jij je maar rustig, klein pruimemondje', Gangreen 38 (1968). Na enig lezen begint op te Vallen dat vrijwel alle citaten, wat het moderne Nederlands betreft, afkomstig zijn uit Mieke Maaike's obscene jeugd, Ik Jan Cremer, en Gangreen. Dit moet wel de reden zijn dat de inhoud van dit woordenboek, meer dan men toch al zou verwachten, een gevoelloze, sexistische indruk maakt. Sex in het vocabulaire vpn opschepperige schooljongens. Wat een gemiste kansen. De les van deze mislukking is in feite dat een dergelijk woordenboek niet gemaakt kan worden door een paar aangeklede orang-oetans wat bestaande lexicons en een toevallige roman te lpten afvlooien op sexy passages. Er is iemand voor nodig die werkelijk thuis is in de literatuur en die daarbij echt van woorden houdt, een lexicomaan, een erudiete sexmaniak van het type G. Legman, de schrijver van o.a. Rationale of the Dirty Joke (3), The Hom Book (4) en meer van zulke boeken, die op een fabelachtige belezenheid berusten. Wat verder opvalt is dat zelfs een zo oppervlakkig samengestelde lijst van erotische termen nog altijd een aantal zeer zonderlinge, geheimzinnige en betoverende woorden bevat, waarvan de betekenis lang niet altijd makkelijk is te raden. Om dit te illustreren en om mijn eigen sombere gedachten

wat te verdrijven heb ik een paar van deze woorden van onjuiste betekenissen voorzien, waarmte tevens het bewijs wordt geleverd dat zelfs de literatuurkritiek met behulp van multiple choice tests kan worden beoefend. De oplossingen staan elders in dit nummer. (1) Heesterman, Drs. H. et al, Erotisch Woordenboek, Baarn, Erven Thomas Rap, 1977. (2) Hoskamp-ten Grave, Y. "Een kinderlijk Erotisch Woordenboek", Boekenbijlage Vrij Nederland 17-12-1977. (3) Legman, G. Rationale of the Dirty Joke, An analysis of sexual humor, New York, Grove Press, 1968. (4) Legman, G. The Horn Book, Studies in erotic folklore and bibliography, London, Jonathan Cape, 1970. Wat is de woordenboekbetekenis van: 1. afhakken: (a) een relatie beëindigen, b) copuleren, c) een kuisheidsgelofte afleggen, (man). 2. appeltje: a) vr. gesl. org., b) mnl. gesl. org., c) stevige boezem. 3. bemutsen: a) verliefd maken. b) condoom aanbrengen. c) cunnilingus. 4. over de bezemsteel springen: a) initiatiefneming door vrouw, b) wilde echt aangaan, c) zich zonder coitus van klant weten

af te maken (prost.). 5. het lood in de bil krijgen: a) inzinking tijdens coitus, b) niet in staat zijn tot hernieuwde coitus, c) zwanger worden. 6. binnenbeens spelen: a) met de grote teen bevredigen, b) copuleren, c) gesl. leven beperken tot binnen het huwelijk. 7. kale boeren maken: a) getrouwde vrouwen zwanger maken, b) zelfbevrediging, c) provinciale bezoeker van rosse buurt bestelen. 8. broekneus: a) minderjarige minnaar, b) mnl. gesl.org., c) liefhebber v. vrl. lingerie. 9. onder de brug door gaan: a) van achteren benaderen, b) ontmaagd worden, c) de attenties van twee of meer achtereenvolgende minnaars ontv. 10. curaqaoënaar: a) klant die niet afrekent, b) houten bidet, c) zeer groot lid. 11. eiers in de pan slaan: a) copuleren, b) abortus plegen, c) boezem weer in BH doen. 12 .flamoes: a) Portugese erotische dans. b) doorzichtig slipje, c) vrl. gesl. org. 13. op de hagenbank zetten: a) coitus in staande positie, b) slachtoffer worden van ontrouw, c) dwingen tot exhibitionisme. 14. met de handkar gaan: a) huis-aan-huis prostitutie, b) op de vloer copuleren, c) zelfbevrediging.

15. over 't hek springen: a) liefde bekennen, b) overspel plegen, c) tot meervoudig orgasme komen. 16.de hongersnood verdrijven. a) fellatio, b) coitus, c) voorbehoedmiddelen gebruiken. 17. horloge: a) klant met wei T nig tijd, b) vibrator, c) vr. gesl. org. 18. kaasjager: a) agent v.d. zedenpolitie, b) meisjesgek, c) man die zich door minnares laat onderhouden. 19. kransje breien: a) copuleren, b) sex met minderjarige, c) groepssex in de kring. 20. van de kruk gaan: a) coitus interruptus, b) vanuit een bar opereren (prost.), c) orgasme bereiken. 21. kwakkelen: a) copuleren, b) copuleren met onvoll. erectie, c) wederzijdse masturbatie 22. om de meiboom dansen: a) coïtus van één man met twee vrouwen, b) te lang uitgesponnen voorspel, c) copuleren. 23. muurbreker: a) zeer krachtige erectie, b) drieste minnaar, c) iemand die op sexuele prestaties pocht. 24. papegaai afschieten: a) ontmaagden, b) onophoudelijk praten tijdens orgasme, c) medeminnaar uitschakelen. 25. porselein rijden: a) gebruik maken van een bidet, b) copuleren zonder voorbehoedmiddel, c) langzaam rijden van taxi waarin zich minnenden bevinden. (a ez (e \Z (q 82 (3 ZZ (e \Z (o 02 (e 6i (q '8i (3 7,1 (q 91 (q gi (o t-i (q Cl (3 ZX (e II (3 01 (E '6 (q '8 (q i (q 9 (3 s (q t- (e g (q z (q 1 :ua§utssoido