Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Van Aardenne op braak komend terrein inzetbaar

In 1972 werd hij door zijn partij aog zo laag op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen geplaatst dat hij toen zonder de zetel winst van de VVD niet meer in de Kamer was gekomen. In het nieuwe kabinet krijgt hij de portefeuille van economische zaken: de 47-jarige drs. Gijsbert (Gijs Voor vrienden) Michiel Vredenrijk van Aardenne. Dat de eigen partij hem in 1972 na twee jaar Ka-, merlidmaatschap vrijwel liet vallen tekent hem als een wat kleurloze figuur. Desondanks werd in de Kamerfractie over zijn terugkeer gejuicht. Van Aardenne bleek namelijk inzetbaar op verschillende terreinen die braak waren komen te liggen door het wegvallen van enkele specialisten. Aanvankelijk deed hij sociale zaken, financiën èn economische zaken. Tijdens de hele oppositieperiode bleef hij hèt sociaaleconomisch brein van de VVDfractie. Hij diende ieder jaar een tegenbegroting in en was de maker van de in juni 1976 verschenen nota 'Puinruimen en opruimen' waarin het beleid van het kabinet-Den Uyl fel werd aangevallen. Hij drong ook aan op minstens 16 miljard aan besparingen op de collectieve uitgaven in plaats van de acht miljard die het kabinet Den Uyl in vier jaar wilde realiseren. Van Aardenne had zijn leerschool zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Hij studeerde wis- en natuurkunde in Leiden en hield daaraan zijn liefde voor cijfers over. Hij was jarenlang medefirmant en later directeur (tot begin 1970) van het Dordtse bedrijf Penn en Bauduin. Sinds 1964 zit hij voor de VVD in de Dordtse gemeenteraad, van 1970 tot begin 1972 als wethouder, thans als fractievoorzitter Van Aardenne heeft nogal wat nevenfuncties, voornamelijk onbetaalde. Vooral het ziekenhuiswezen heeft zijn belangstelling.

De nieuwe minister van' mische zaken is een re» denker. Het is geen har» Integendeel, mensen ul omgeving menen dat hij 5 merkt wordt door een sis goedmoedigheid. De dat voldoende is om d post van economische beheren is moeilijk te Volgens mensen die en economische zaken g°e°. zou hij het nog wel een» lijk kunnen krijgen. Datzelfde zou kunnen in confrontaties me' ^ e , f Kamer, met name met oppositie. Van Aarden zich nooit een brilja n .' ties getoond. Zijn spe#*** ren' rechtlijnig en dep^. of plaatser van spitse^ ' li? vaak wat saai. Hetze'' 1 ' zijn presentatie. f ,j De nieuwe minister W*. gelopen jaren nogal|e j kritiek geuit op Jft^' zijn voorganger, de R. F. M. Lubbers. To t . sing kwam het in 19'' Aardenne het af** Lubbers eiste omdat ^ minister en persoonW j(j ken was bij de overn y een van de zieltoge' *&! horstbedrijven door ' het familiebedrijf va j e < Van Aardenne kree ft u K(' toen niet mee. Dat afgelopen jaren ? v ^(®iet zijn van het regering wijkende opvatting e (f i zien van onder ande r ^ lening aan bedrijve"' f ring van investering® ( regelen tot verhog' rendementen van he ven. ^ In de nota van L u ^ structuur van onz 11 ( vond Van Aardenne termijnvisie ontbreK: p toen niet voorzien ^ eens de kans zou k rlJF ta te herschrijven.