Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Sport

"Zomertijd zegen voor recreatie"

Door S. IJdema

DEN HAAG, 1 april - Afgelopen woensdagavond hebben ze in Wassenaar een klein feestje gebouwd om de blijdschap met elkaar te delen. De blijdschap gold het feit, dat komende zaterdagnacht eindelijk de zomertijd in Nederland weer wordt toegepast. En die blije mensen waren de leden van de Werkgroep Zomertijd. De Stichting Recreatie met zijn directeur Jaap Swart heeft er heel wat werk voor verzet Dr. Wim van Zijll, algemeen secretaris van de Nederlandse Sport Federatie, waarin alle georganiseerde sport is verenigd, was er ook sterk bij betrokken en behoorde woensdagavond tot degenen, die zich „met dat ene uurtje meer zon per dag" uiterst gelukkig voelen. Van Zijll: „De zomertijd is een zegen voor de sport en de recreatie. Van 3 april tot 25 september betekent dat gewoon 175 uren meer beschikbaar om de Nederlander naar buiten te krijgen, te genieten van het daglicht. De Nederlandse Sport Federatie is in nauwe en zeer gewaardeerde samenwerking met de Stichting Recreatie al twaalf jaar bezig geweest om die zomertijd terug te krijgen, niet om energie te besparen, maar om energie op te wekken. „Die besparing van elektrische energie, omdat het kunstlicht 's avonds een uur korter zal kunnen branden, is een te verwaarlozen aspect geworden. Daartegenover staat, dat het psychologische effect om na de dagtaak nog iets te gaan ondernemen, omdat het nog zo licht is en omdat uit de natuur blijkt dat de dag nog lang niet voorbij is, een geweldige stimulans zal blijken voor de sport en de sportieve recreatie". Wim van Zijll (60), die in Leuven promoveerde op een

proefschrift over de Olympische Beweging en die sinds de oprichting van de NSF in 1959 de belangen van de georganiseerde sport in ons land met hand en tand verdedigt (ook tegen aanvallen van de rijksoverheid), ziet het als zeer actief beoefenaar van de recreatiesport zelf helemaal zitten; „Let maar op. Het effect van dat ene uur. dat van het ochtendgloren wordt afgepakt om het toe te voegen aan het licht van de zomeravonden, zal vele malen groter zijn dan die 175 uren langer licht aan het einde van de dag. Het televisie-kijk-patroon zal erdoor worden verbroken, omdat de gezinnen na het werk op de fiets stappen, gaan wandelen, gaan sporten Langer licht noodt tot het eten van een snackje of een boterhammetje na de dagtaak om dan meteen erop uit te trekken en de avondmaaltijd naar een later tijdstip te verschuiven, dichter tegen het donker worden aan". Uitgebuit „Van die vroege ochtendzon profiteerde,, de in grote omvang verstedelijkte Nederlander 'niet. Het waren verspilde zonne-uren, die nu worden uitgebuit met een escalerend effect, want de oefenmeesters, de trainers, de terreinknechten, de beheerders van sportvelden en andere complexen voor receatie zijn bij de zomertijd een uur per dag langer bezig. Er gebeurt meer. Er zijn meer mensen bij betrokken, die meer tijd aan hun hobby of sport besteden. Kortom het effect is omvangrijk. Wij zullen er nog wel een jaar of twee voor nodig hebben om de gevolgen ervan volledig en in alle details te kunnen doorzien". Zijn antwoord op het nadelige effect, dat zo'n vierhonderd

sporthallen in Nederland gedurende de zomermaanden nu een groter aantal uren leeg blijven en dus moeilijker exploitabel, is averechts en alweer blij: „Moeten wij er rouwig om zijn wanneer mensen op de zomeravonden buiten een partijtje volleybal spelen, door de bossen struinen, fietstochten maken of met elkaar een andere sportieve recreatie beoefenen? Integendeel De sporthallen mogen om die reden van mij best een beetje minder exploitabel zijn. Problemen „De openluchtsporten profiteren natuurlijk het meest van die zomertijd. Maar wij mogen natuurlijk niet voorbijgaan aan de problemen, die er. uiteraard nauw verband mee houden. Wij moeten beseffen dat de sportvelden in de zomermaanden soms rust behoeven voor herstel na het winterseizoen Organisatieschema's zullen anders moeten worden opgezet, waar het de trainingen betreft, die ongetwijfelt meer kans krijgen, met de vraag of die ongetwijfeld grotere toeloop ook verantwoord kan worden opgevangen. De georganiseerde sportwereld, die immers over tientallen jaren van ervaring beschikt, zal er door onderling overleg wel weer oplossingen voor vinden. Overleg ook met de gemeentelijke instanties, de cursusleiders, de beheerders van de sportparken, de verenigingsbestuurders, de oefenmeesters, kortom dat gehele complex van zaken binnen het raderwerk van de georganiseerde sport". Behoeftevormend En dan berijdt Wim van Zijll zijn stokpaardje: „Die zomertijd met zijn veel grotere mogelijkheid tot beoefenen

van recreatiesport werkt behoeftevormend. Meer mensen maken kennis met de vreugde en de voldoening van lichaamsbeweging tot sportbeoefening, Als de zon straks in september gaat zakken, zullen er meer Nederlanders zijn, die de smaak te pakken hebben gekregen, ermee door willen gaan, bij elkaar willen blijven, zich aan aaneensluiten. of wel zich organiseren middels het lidmaatschap van een sportvereniging. „Kijk, er waren enkele jaren geleden nieuwlichters, die binnen de rijksoverheid meenden dat alle aandacht moest worden gericht op het stimuleren van de sportieve recreatie, waardoor de georganiseerde sport het begin van zijn einde zou gaan beleven. Wat een misrekening is dat toch wel geweest. Want bij al die propaganda voor de zogenoemde ongeorganiseerde sportbeoefening, of wel de door rijksoverheid gesubsidieerde sportieve recreatie buiten clubverband, is de georganiseerde sport het afgelopen jaar 1976 met liefst tien ■tot vijftien procent gegroeid naar het aantal van liefst 3,4 miljoen leden binnen de NSF. Ruim 400.000 georganiseerde sporters' meer dan een jaar geleden. Vicieuze cirkel „Dat is logisch. Want recreatie, recreatiesport, wedstrijdsport en topsport liggen in eikaars verlengde. Zo zal uit' die komende zomertijd door meer mogelijkheid voor recreatie een nieuwe behoefte worden gevormd welke het komende jaar zijn effect zal hebben in een nieuwe groei van honderdduizenden georganiseerde sportbeoefenaars...Een vicieuze cirkel. Wie probeert hem te doorbreken, snijdt zichzelf in de vingers."

Dr. Wim van Zijll. (Foto Stokvis)