Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

EG: "Geen breuk Z.-Afrika"

NEW YORK, 29 okt. — De negen EG-s'taten zijn tegen aanmoediging van het geweld in Zuid-Afrika. Zij willen handhaving van de vreedzame banden met de regering-Vorster om .een communicatiekanaal open te hóuden", waardoor een vreedzame overgang naar een zwart meerderheidsregime mogelijk wordt. Dit zei, namens de Negen, in de VN de Nederlandse ambassadeur dr. J. Kaufmann. „Aan de apartheid moet een einde komen. Zij is voor miljoenen een dagelijkse belediging. De volkeren van onze landen voelen een groeiende verontwaardiging over het nog steeds voortbestaan van

het systeem van geïnstitutionaliseerde rassenscheiding. Wij betreuren dat de Zuidafrikaanse regering de weg niet wil inslaan naar een werkelijk multiraciale gemeenschap, de enig realistische en fatsoenlijke oplossing. „Maar wij zijn het er niet mee eens dat de blanken in ZuidAfrika als kolonisten moeten worden beschouwd die daar niet mogen blijven. De situatie is kritiek geworden. Er dreigt nog meer confrontatie. Dat neemt niet weg dat velen in Zuid-Afrika in alle kringen oprecht een verandering met een vreedzaam karakter willen Zij verdienen alle steun en aanmoediging van de VN." (Reuter)