Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bouw

Australië gaat meer uranium exploiteren

SYDNEY, 29 okt. — De Australische regering heeft besloten de, enorme voorraden uranium - Australië bezit ongeveer 20% van de wereldvoorraad - geleidelijk aan te ontginnen. Daarmee volgt de regering het advies van de Commissie Ranger, die door het vorige, socialistische bewind van Gough Whitlam was ingesteld.

De exploitatie van uranium in Australië stuit op grote bezwaren van mensen die zich zorgen maken over het milieu en de mogelijkheid voor verdere verspreiding van kernwapens. Ook de vakbonden in Australië delen die vrees. De aanbeveling van de Commissie-Ranger komt er op neer dat nu ook mag worden begonnen met het delven van uranium in Yeelirrie, West Australië. Tot nog toe werd alleen op bescheiden schaal uranium gewonnen in Mary Kathleen, Queensland. De ontdekte voorraden in de Northern Territory zullen voorlopig onaangeroerd blijven. Een tweede rapport van de Commissie-Ranger dat handelt over dit gebied wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht. Hier speelt het probleem dat de voorraden liggen in een gebied dat bedoeld is voor een nationaal park en dat door de autochtonen van Australië als heilige grond wordt beschouwd. Het besluit om de uraniumvoorraden niet allemaal tegelijk aan te boren houdt ook verband met het feit dat er nog veel onzekerheid bestaat over de wereldbehoefte aan uranium in de komende jaren. Op de effectenbeurs van Sydney ontstond er vanmorgen een grote vraag naar uraniumaandelen naar aanleiding van het regeringsbesluit De bedrijvigheid had veel weg van die van zes jaar geleden toen besloten werd op grote schaal Australië's bodemschatten te exploiteren. Ongeveer tegelijkertijd met het besluit voort te gaan met de uraniumexploitatie is er een rapport . verschenen waaruit blijkt dat Australië ook serieuze plannen heeft zelf uranium te gaan verrijken.

De Australische Commissie voor atoomenergie komt tot de conclusie dat het nu mogelijk is om een proeffabriek te bouwen die uranium gaat verrijken op basis van het ultra-centrifuge systeem. Australië beschikt, aldus het rapport, over voldoende technologische kennis om zo'n fabriek op te zetten. Daarbij dient de voorkeur te geven aan het centrifuge systeem boven het gasdifussie systeem, omdat de investeringen verbonden aan ultracentrifuge gunstiger perspectieven openen voor de verkoop van verrijkt uranium over acht tot tien jaar. Het ultra-centrifugesysteem is van oorsprong een Nederlandse vinding en wordt toegepast in de verrijkingsfabriek in Almelo. In vergelijking met gasdiffusie is maar 1/10 van de energie nodig. Het besluit van Australië om zelf uranium te verrijken bevestigt de algemene trend bij uraniumbezittende landen om in de toekomst bij voorkeur verrijkt uranium bestemd voor •kerncentrales te exporteren.