Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bedrijfsnieuws in het kort Stevin Groep

De Stevin Groep verwacht dat de nettowinst in 1977 ten opzichte van die over 1976 met 25 pet. zal stijgen tot ƒ 26 min. bij een omzet van ƒ2 miljard. Voor 1976

wordt vergeleken met 1975 een winststijging verwacht van omstreeks 10 pet. tot ƒ 19 min. Bij circa ƒ 1.6 miljard omzet, zo heeft de raad van bestuur meegedeeld tijdens een perspresentatie in Londen. Barclays De heer M. J. C. Tress is met ingang van 1 november benoemd tot directeur van Barclays Kol and Co. in Amsterdam en van Barclays International in Amsterdam, aldus de bank.