Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Taal

'Taal hoort als grondrecht in de Grondwet'

GRONINGEN, 23 okt. - Het Instituut voor taaiintegratie in Groningen heeft de bijzondere Tweede-Kamercommissie voor het beleid inzake Grondwet en Kieswet gevraagd het grondrecht "taal" alsnog op te nemen in het ontwerp van wet waarbij de Grondwet zal worden veranderd. Het instituut schrijft dat in het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden de taal tot de grondrechten wordt gerekend. Met name wijst het instituut de commissie op de wet van mei 1956, waarbij regels werden gegeven voor het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer en op de wijziging van de Onderwijswet (april '74) waarbij het Fries als vak en voertaal op de basisschool werd toegelaten. (ANP)