Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

ogelijk Emmen

-HAAG, 23 okt. - Grote , lh eid is er in Emmen na het bekend worden « rapport van de her'tringsmaatschappij Nept als conclusie dat van m 1400 werknemers van -ds grootste kousen- en judustrie Jansen de Witb in Schijndel en Emmen , 800 zouden moeten af, om het bedrijf uit de ijfers tr halen. verschillende redenen zou g best kunnen gebeuren sluiting van de Danlonfain Emmen en concentratie i produktie in het Brai Schijndel. itrknemers verzetten zich, od door de vakbonden, bij iat tegen _deze conclusie; burgemeester Beusekamp uiting van de Danlonfa.ontoelaatbaar" noemt, ijn gemeente bedraagt het :igc werklozen al ruim 12 ten een kwart van degeie nog werken doet dat ij Danlon. landelijke werkloosmentage is ruim 5 Ben een verergering van aóe in Emmen is onaanbaar, aldus de burgemees(zijn hoop heeft geves|Den Haag met name op i Lubbers van economikn.

Ipag. 11