Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Nijmegen vervuilt de Rijn het ergst

Door een onzer redacteuren AMSTERDAM, 21 okt. - Ruim zeventig steden en bedrijven vormen de belangrijke groep vervuilers van de Rijn. De stad Nijmegen is een van de steden, die het meeste ongezuiverde afvalwater in de Rijn loost. Dit zijn de voornaamste conclusies van de Westduitse Raad van deskundigen voor milieuvraagstukben, die een rapport heeft samengesteld over de vervuiling van de Rijn. In bet rapport worden 71 vervuilers met naam en hoeveelheid geloosde stoffen genoemd. De stad Nijmegen loost via het riool dagelijks 300.000 inwoners- equivalenten in de Rijn (Waal). Dit is de totale hoeveelheid afval die de stad dagelijks produceert. De Duitse stad Frankfurt loost door zuivering van een deel van haar afval 'slechts' 500.000 van de in totaal anderhalf miljoen inwoners, equivalenten in de Rijn. Een grote papierpulpfabriek in Mannheim staat bovenaan de lijst met een dagelijkse hoeveelheid vuil, die gelijk is aan de hoeveelheid afval die vier miljoen stadbewoners dagelijks produceren. Hiervan komt een vierde deel niet in de Rijn terecht.