Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Industriewerker in Nederland het duurst

DEN HAAG 21 okt. - Het gemiddelde uurloon van de Nederlandse industrie-arbeider is^ de laatste jaren sterker gestegen dan dat van -zijn collega's in de vijf andere oorspronkelijke EG-landen. Bovendien behoort zijn gemiddelde wekelijkse arbeidstijd tot de kortste in de gehele Europese Gemeenschap. Dit blijkt uit een ovenicht van het bureau voor de statistiek van de EG. Als men het gemiddelde uurloon in april 19S4 op 100 stelt, dan verdiende de Nederlandse industrie-arbeider in oktober 1975 370,4. Voor WestDuitsland bedroeg dit cijfer 260,2, voor Frankrijk 345,7, voor België 365J en voor Luxemburg 27S.5. De laatste jaren is de stijging in Nederland, ten opzichte van andere EG-landen, achtergebleven. Stelt men het gemiddelde uurloon van oktober 1972 op 100, dan bedroeg het in oktober vorig jaar in Nederland 153,8, tegen 175,2 in Engeland, 170,1 in Oenemarken, 165,5 in België, 159,9 in

Frankrijk, 156,5 in Luxemburg en 133,5 in West-Duitsiand. Per week werkte de Nederlandse industrie-arbeider in oktober 1975 gemiddeld 40,8 uur, dezelfde tijd als in april van dat jaar, maar 1,1 uur korter dan in oktober 1974. Slechts in België werkte men in oktober vorig jaar korter - 37,1 uur. In alle overige EGlanden was de arbeidstijd oS ongeveer gelijk of langer: Duitsland en Luxemburg 40,9 uur, Italië 41,5 uur Engeland 41,8 uur en Frankrijk 42,2 uur. In België heeft de gemiddelde industrie-arbeider overigens reeds sinds april 1972 korter gewerkt dan zijn collega's in de andere EG-landen: toen was de gemiddelde arbeidstijd al 41,8 uur, terwijl hij in Nederland nog 43,3 uur was. Sinds april 1973 is de arbeidstijd in Nederland geleidelijk blijven teruglopen, van 43,3 uur in april '73 tot 43,2 uur in oktober, 42,5 uur in april '74, 41,9 uur in oktober van dat jaar en 40,8 uur in april 1975. (ANP)