Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

onder de keizerskroon

Krediet onder de eiken balk en

Het blijkt nog mogelijk te zijn in Amsterdam bouwkundige ontdekkingen te doen. Op de hoek van de Nes en de Enge Lombardsteeg staat een hoog gebouw, dat behoort tót het complex van de Lommerd, in hedendaagse termen: de Stadskredietbank voor roerende zaken. Dit pand. dat uit 1550 dateert, moest worden ingericht en gerestaureerd voor een instelling die bij de Stadskredietbank inwoont, de Gemeentelijke kredietbank Amsterdam, waar men geen ■panden kan belenen, maar wel persoonlijke leningen kan sluiten. Toen men de betimmeringen verwijderde bleek dit hoge langgerekte pand een prachtig voorbeeld te zijn van houtskeletbouw, maar daarbij was hout gebruikt van een grootte zoals men dat nog niet eerder had gezien in de stad. Bijzonder boeiend bleek ook het gebruik van twee stijlvormen. Op het ogenblik dat het gebouw werd neergezet bij het Magdalenenklooster was de overheersende bouwstijl nog die van de laatgothiek; de renaissance keek slechts aarzelend door de stadspoorten naar binnen. De gevel aan de Nes met de hardstenen kruiskozijnen toont dan ook laat-gothische elementen. Maar toen men de balken en de stijlen van het houtskelet ontdekte zag men renaissance versieringen. Oe timmerlieden waren al op de hoogte van de nieuwe vormgeving. Na zoveel eeuwen was hel houtskelet verre van solide. Het bleek ook wel nodig de zwaarbelaste zolders waarop o.a. talloze oude leggers van het Algemeen Handelsblad lagen, die deel uit-' maakten van het depot van de economisch-historische bibliotheek te ontruimen. Beneden, boven de keldergewelven is nu een prachtige hal,

uniek voor de h bankgebouwen e,ke n stij| en en „ eiken balken died».., 9 ^ «•en- Een machtige h datm m6nWaSna ^ C ^ dat men aan oud c r , 9«'ui kon komen om zo>i b ° S e ' kfn[ kenzolderingteres^^ Men neemt aan dat hl? •oorspronkelijk j. „ 61 * turlopslag en wel »£*£!« die nog vocht uitwast"* ^r da. boven ~ zeer hoge ruimte 'otaanheldak.Eer.t b?' 1614 was hier volgen. steen de eerste belenl* °e zijmuur langs de bardsteeg - die rechf ^ huis aanloopt - heeit°!! ouderdom een buikje T l0v behoeft niet bang te geendraagmuur. ih De Gemeentelijke krea», Amsterdam die nu onde?l ken haar ontvangsthal heen •eert uit 1935. Zij « ^ persoonlijke leningen Z kers van sociale renten e n >i, geen leeftijdsgrens. Zn J' 1 een variabele rente: tussen k 10 pet. Sedert 1967 kan de,, zichzelf geheel bedruipen Voorzitter van de stichting G | waarin werknemers en h^rj'w^ 96 "" 00 " 1 ^ neer j w. Segaar. directeur de Kredietbank voor roerend, ken. Een personele unie dm snelgroeiende GKA hoopt dn'; een omzet van 50 miljoen te be ken. Het gemiddelde krediet oi schrijdt nu de 4000 gulden De Stadskredietbank voor n rende zaken is niet langer een lopende zaak: Er is weer een ging. Vorig jaar werden 66 panden beleend. Hel record, was 1912 met 1.270.000 pand*