Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Industrie

Brug maatschappijonderneming bepleit

VUGHT, 14 okt. — De ondërneming moet de doelstellingen van de maatschappij en de ondernemer op elkaar afstemmen, wil ze zinvol kunnen blijven functioneren in een tijd waarin de economische groei minder wordt en het milieu, de grondstoffen en de ruimtelijke ordening problemen opwerpen. Een eerste vereiste daarvoor is te weten wat er in onze maat-' schappij aan de hand is, en een tweede de bereidheid om tot een zinvolle en open discussie te komen met andere organisaties die in de maatschappij opereren, zoals de overheid en de politieke partijen. Dit zei gisteren prof. drs. H. ter Heide, hoogleraar aan de interfaculteit bedrijfskunde van de TH in Delft, en oud-voorzitter van het NVV, op de oprichtingsvergadering

van de hoofdgroep grootbedrijf burgerlijke en utiliteitsbouw van het Nederlands verbond van ondernemers in de bouwnijverheid. Hij merkte op dat de maatschappelijke ontwikkeling tegenwoordig snel gaat in een richting die een natuurlijke harmonie tussen de doelstellingen van ondernemingen en die van dd maatschappij niet eenvoudiger maakt. Hoch aldus prof. Ter Heide, moet de ondernemersorganisatie geen dam opwerpen tegen de maatschappelijke ontwikkeling, want deze dam zal zeker breken. Er moet een bfug komen tussen onderneming en maatschappij. Dan kan er een harmonische samenleving ontstaan waarin plaats blijft voor de onderneming. (ANP)