Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Human interest

Kritiek op nieuwe zegels van PTT

Postzegelhandelaren en philatelisten hebben kritiek uitgeoefend op de toeslag van 100 procent, die de PTT gaat leggen op de komende emissie van vijf Amphilex-postzegels. In vakkringen wordt de uitgifte reeds 'een roofserie' genoemd. Dc kritiek werd gespuid tegenover drs H. de Jonge, hoofddirecteur van de PTT en voorzitter van de stuurgroep die de organisatie van de Amphilex-tentoonstelling in handen heeft. Dit is de tweede wereld postzegel ten toonstelling, die door de internationale federatie van philatelisten (FIP) aan Nederland is toegewezen. Om de kostbare tentoonstelling te financieren is besloten vijf zegels met 100 procent toeslag uit te geven. Zo'n hoge toeslag is door de internationale federatie alleen toegelaten ten bate van tentoonstellingen. Drs. de Jonge presenteerde gisteren afdrukken van de komende vijf zegels, drie van 55 cent (met een toeslag van 55 cent) en twee van 75 cent (met een toeslag van 75 cent). 'Wat de serie zo duur maakt voor verzamelaars is dat de drie van 55 zijn opgenomen in een vel -van 90 stuks, 30 zegels per soort in een verspringende wijze gerangschikt. De twee

zegels van 75 cent verschijnen in een vel van 100 stuks. Philatelisten met een rekenknobbel hebben becijferd, dat wie volledig wenst te verzamelen op die manier bijna ƒ 200 kwijt is. Drs. de Jonge betoogde in zijn verweer tegen de kritiek, dat de toeslag voor een goed doel wordt bestemd, nl. de tentoonstelling, waarvan voornamelijk de verzamelaars zelf kunnen genieten. Volgens hem heeft de gewone verzamelaar genoeg aan vier series van vijf zegels voor een bedrag van net ƒ25.-. x Hij kon nog het vertellen hoe groot de oplaag van de Amphilex-zegels zal worden. Wel garandeerde hij, dat ze voor een ieder op alle Nederlandse postkantoren gedurende zes weken (8 oktober tot 12 november) in voldoende mate verkrijgbaar zullen zijn. Van de opbrengst en het succes van de verkoop zal mede afhangen welke vorm de tweede druk (kort voor de tentoonstelling begint) zal hebben. De officiële eerste verkoop van de Amphilex-zegels is vrijdag in het Carlton-hotel te Amsterdam, waar de PTT een tijdelijk postkantoor inricht. Dit kantoor krijgt dc beschikking over het speciale dagvan -de-postzegel -stempel.