Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

KLM-vliegers en directie eens over loonmatiging

[SCHIPHOL, 7 okt.- De direc[ van de KLM en de verkeersfffrc hebben een oplossing pikt voor het slepende conp over de loonmatiging van J wegers. partijen zijn het erover pdat de wettelijke loonP?^8 e l van dit jaar alsmede Twntendens voor de komende "in zekere mate al voor ■■«remming van de loonkos- Mgen, zodat daardoor autoal aan de wens van, de p» wordt tegemoetgekomen. L „;, z , over de ze verwachting J*">worm. hebben de vliegers met een gelimiteerde EWematigmg. \ ^ S aat ermee akkoord " Vrm nog n ' et gerealiseerde « .. nsatles over 1975 v * or den verwerkt * "\ en de KLM zi i n tJL omhet salaris/promo(' w ^ pensioenregeling k &onrt~ 6n rustt 'jdenregetxp, 'S te onderzoeken