Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Weer alternatief voor rijksweg door Amelisweerd

UTRECHT. 23 mrt. In het rapport „Amelisweerd gered?" geeft de werkgroep een wegconstructie aan die 95 meter smaller is dan waarvoor Rijkswaterstaat heeft gekozen.

UTRECHT. 23 mrt. — De Utrechtse werkgroep Amelisweerd heeft opnieuw een methode (de derde) gepresenteerd om het stuk rijksweg 27 door het bos Amelisweerd bijna 100 meter meer naar de rand van het bos te verschuiven. In het rapport „Amelisweerd gered?" geeft de werkgroep een wegconstructie aan die 95 meter smaller is dan waarvoor Rijkswaterstaat heeft gekozen. Uit een onlangs uitgebrachte nota blijkt dat B en W van Utrecht achter de plannen van Rijkswaterstaat staan. De werkgroep Amelisweerd heeft gisteren een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad een nader onderzoek naar de alternatieven te laten instellen. De werkgroep verwijt Rijkswaterstaat „moedwillige obstructie", omdat deze instantie geen onderzoek zou hebben gedaan naar de randvoorwaarden waaraan het tracé door het natuurgebied moet voldoen. ■ (ANP)