Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Tweede actie om bos Amelisweerd te sparen

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 26 sept. — Het bos van Amelisweerd bij de stad Utrecht wordt ernstig bedreigd door de aanleg van de nieuwe rijksweg, aldus de werkgroep Amelisweerd. In een brief aan de minister van verkeer en waterstaat wordt daarom gevraagd de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen in afwachting van een nader onderzoek naar de mogelijke schadelijke gevolgen. Vier jaar geleden verzette de actiegroep zich met succes tegen de plannen om rijksweg 27 dwars door het bos aan te leggen. Na maandenlang actievoeren, waarbij meer dan 30.000 handtekeningen werden verzameld, kon een compromis worden gesloten dat voor de actiegroep aanvaardbaar was. Het tracé werd opgeschoven in westelijke richting, waardoor alleen de rand van het zogeheten voorbos moest sneuvelen. Het destijds beloofde onderzoek naar de minst schadelijke manier van werken is echter niet of nauwelijks op gang gekomen, aldus de werkgroep. Rijkswaterstaat heeft gekozen voor een onnodig breed grondvlak, vindt de werkgroep, die bovendien vreest dat de grondwaterstand krachtig wordt opgestuwd

en daarmee schade berokkent aan bomen en planten. De werkgroep, daarin gesteund door de actiegroep Strohalm, wil de tijd dat het werk stilligt in afwachting van het toegezegde onderzoek, benutten om na te gaan of een dergelijke nieuwe rijksweg nog wel nodig is. Strohalm Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt de actiegroep Strohalm. De laatste vier jaren is er veel veranderd in de benadering van het autoverkeer. Allerwege wordt gepraat over beperking van het autogebruik, aldus een woordvoerder van Strohalm, waardoor het verkeer voor de route tussen Hilversum en Breda zonder veel problemen van het verkeersplein Oudenrijn gebruik kan blij\%n maken. De bewoners van Utrecht hebben sinds de actie in 1971 het gevoel gekregen dat het loofbos van Amelisweerd, alom geprezen om zijn unieke flora en fauna, behouden blijft. De actievoerders vinden dat er door het ontbreken van een deskundig onderzoek geen garantie is gegeven dat er inderdaad weinig

schade wordt aangericht. Omdat met het kapwerk in het najaar wordt begonnen wil men de bewoners van de stad Utrecht en van omliggende plaatsen uitnodigen de komende twee zondagen zelf te komen kijken naar de bosgedeelten die moeten verdwijnen. Ter ondersteuning van de actie is een affiche ontworpen, dat echter een sterk vertekend beeld geeft. Ter wille van het grafische effect zijn twee witte banen uitgespaard in de kaart, die de oppervlakkige beschouwer de indruk geven dat er een kolossaal stuk bos voor de bijl gaat. Dat alleen de zwarte strook tussen de witte banen moet verdwijnen, zal menigeen ontgaan.