Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beurzen en beleggen

incourante fondsen

Vrijblijvende bied- en laatkoersen heden om 11 uur: l Vr. Aanb. Brink Molijn Beheer ... 300 310 Edieoim 139 163 Enraf-Nönius 465 41# Eriks 48O 500 Fr.Gr.Hyp. gest. 20% ... 4200 4300 Grontmij 35a 360 Groot, Ver.Bedr iso 185 H. en Schb. Cink. obl.) ... jgoo 1810 Helders van de Wall ... 112 114 Maastr. Zinkwit 375 3P.0 Van Nelle (eert.) \20 125 Meppeler Mach.fabr. ... ;90 Merwede, Kalkz 375 Nat. Grondb. 800 gest.100 8 jo 900 IMat. Grondb. ƒ 800 no 1'® Nat. Borg gest. 50% 370 — Nat. Borg. 7% conv. obl. ]25 13® Ned. Elevator & Bel Mij 1300 Nijgh/Ditmar (eert.) 350 — Nijgh/Ditmar 8% 135 Overb. Beh. Mij 120 130 Phoen. Fong. Germ _ 65 Prins 118 123 Ruys' Beleggingsmij. ... 470 475 Scheepshyp. gest. ƒ 100 290 300 Scheepshyp. gest. ƒ 200 300 310 Smit Co. Sleepdienst .. joco — Sphinx, Kon. a ƒ 100,— 340 345 Tankfabriek 80 90 Tilburgse Hyp. gest. 10% 1923 2025 Tyresoles Nederl givj 105 Utr.Soc.Lev.Verz 250 260 Verkade's Kon. Fabr. ... 452 473 Viba, Ver. Ing. Bur 410 420 Westl.-Utr. gest. 20% ... 260 2r>3 Woerd. Dakp. Steenf. .. 140 150 Joh. WoLff & CO 375 400 P.C. Xanen Part.&Bel. Mij 440 450 Zuid Pacific Koper Mij 14000 14250 Biwa (p.b.) 1880 1890 Bog (p.b.) 1025 1035 Curacao Mijn winstbew. 45 50 Curacao Trust Mij. eert. 750 00 Immofund 1962 (p.b.) ... 1130 1175 Immofund 1963 (p.b.) ... «30 840 Immolund 1964 (p.b.) 975 1000