Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Werkweek van 42½ uur in het leger

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 29 aug. — Het ministerie van defensie heeft de diverse belangenverenigingen van militair personeel, waaronder de VVDM, een ontwerpregeling voor werk- en rusttijden in de militaire dienst aangeboden. Als voornaamste punt wordt een werkweek van 42Vs uur in het vooruitzicht gesteld. Een compensatie voor diensten tijdens het weekeinde of op feestdagen ontbreekt echter. De VVDM eist een dergelijke compensatie. In het ontwerp staat ook dat commandanten, wanneer zij dat nodig vinden, het aantal werkuren per week kunnen uitbreiden tot maximaal 72. Anderzijds is het de bedoeling het overwerk zodanig te spreiden, dat het personeel zo veel mogelijk aan de 42'/» per week komt. Vrijdag wordt het concept met de militaire belangenverenigingen besproken in het georganiseerd overleg.