Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Werkgroep moet NS tot matiging dwingen

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 28 aug. — De kosten bij de Nederlandse Spoorwegen zijn zo drastisch gestegen dat de minister van verkeer en waterstaat een speciale werkgroep wil instellen die binnen drie maanden moet rapporteren over maatregelen, nodig om de kostenstijgingen binnen redelijke grenzen te brengen. In deze werkgroep zullen het ministerie van verkeer en waterstaat, dat van financiën en de Spoorwegen zijn vertegenwoordigd.

Een woordvoerder van het ministerie vap verkeer en waterstaat gaf te kennen dat bij de voorbereiding van de begroting van bedoeld ministerie duidelijk is geworden dat de chronische verliezen van de Nederlandse Spoorwegen drastisch moeten worden beperkt. Inmiddels meldt het ANP dat de NS binnenkort zullen bekend maken dat op korte termijn de bezetting van het hoofdkantoor in Utrecht met anderhalf procent per jaar zal worden ingekrompen, wat zou neerkomen op 40 tot 45 werknemers per jiar.

De NS wensen op deze berichten geen commentaar te geven; volstaan wordt met de opmerking dat al geruime tijd en over de hele linie naar kostenbesparing wordt gestreefd. Volgens ingewijden is er tot dusverre sprake geweest van informele aansporingen ombepaalde bezuinigingsmaatregelen door te voeren. In aansluiting daarop is er nu het ministerieel initiatief voor een speciale werkgroep. Bijzonderheden daarover zijn— aldus" een woordvoerder van verkeer en waterstaat — spoedig te verwachten.