Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Advocaat gangmakers: 'schandelijke zaak'

ROTTERDAM, 22 aug. — Mr. J. L. Janssen van Raay, de advocaat van Walrave en Koch in het kort geding tegen de UCI, vindt het een „schandelijke zaak" dat de UCI het vonnis van de Nederlandse rechter volledig negeert. „Ze (UCI) zullen wel merken dat dat niet straffeloos gaat. Op 8 augustus, toen de UCI per brief aan de KNWU liet weten dat de licenties van Koch en Walrave moesten worden ingetrokken, heb ik per deurwaardersexploot beslag laten leggen op de dooide rechter voorgeschreven dwangsom van duizend gulden per dag. Dit is namelijk ondanks het feit dat de UCI buiten de EG resideert wel degelijk mogelijk. De deurwaarder legt namelijk beslag op de contributie van de KNWU aan de UCI. Op die manier dwingen wij de UCI dus tot betaling." Mr. Janssen van Raay zal voorts bij de commissie van de Europese Gemeenschap in Brussel een klacht indienen. „Ik ben van mening dat het Europese arbeidsrecht met voeten getreden wordt en dat de UCI misbruik maakt van zijn monopoliepositie." Janssen van Raay herinnerde eraan dat ook de heer L. J. Brinkhorst, staatssecretaris van buitenlandse zaken, die belast

is met EG-zaken, de „gangmakerszaak" bij de Europese Commissie in Brussel aanhangig zal maken.