Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Verdeeldheid in VN over „terrorisme"

Een VN-commissie zal de Algemene Vergadering geen aanbeveling kunnen doen voor het nemen van maatregelen tegen terrorisme omdat de commissie van 35 leden niet tot overeenstemming kon komen. Westerse landen als de VS en Engeland drongen aan op concrete maatregelen maar Afro-Aziatische en Oosteuropese staten verzetten zich tegen elk voorstel dat mogelijk ook bevrijdingsbewegingen zou kunnen treffen en wezen op hun beurt op het „staatsterrorisme van kolonialistische en racistische landen". Israël dat als waarnemer de besprekingen had bijgewoond, zei in een verklaring: „Als de Arabische staten niet ophouden het terrorisme te steunen, dan zullen de VN geen effectieve maatregelen kunnen nemen". Parachutisten Volgens het linkse Franse blad Nouvel Observateur hebben onlangs Amerikaanse en Engelse topfunctionarissen „zeer serieus" gesproken over militair ingrijpen wanneer de Arabische landen de oliekraan zouden dichtdraaien. Het zou de bedoeling zijn, „afhankelijk van de omstandigheden" Amerikaanse, Israëlische of Perzische parachutisten in te schakelen. Volgens Nouvel Observateur wil Washington — dat Moskou bij zo'n ingrijpen tijdig op de hoogte zal stellen via de hot line, de bijzondere telefoonlijn — „geen wereldoorlog riskeren zolang de Arabieren meer geld voor hun olie verlangen", maar wil het ingrijpen als de Arabieren kracht bijzetten aan hun financiële eisen met politieke dwang door bijvoorbeeld van de VS te eisen dat de hulp aan Israël moet worden stopgezet. Perzië-Moskou De premier van Perzië heeft zijn bezoek aan Moskou beëindigd. Beide partijen zijn het er over eens dat gebruik van geweld moet worden voorkomen en dat men zich niet moet mengen in de aangelegenheden van andere landen. De Sowjetunie maakt zich zorgen over grote Perzische wapenaankopen waarmee Teheran zich veilig wil stellen na het vertrek van de Britten uit de Perzische Golf. Premier Noveida heeft met Brezjnew ook gesproken over diens voorstel tot een Aziatisch veiligheidspact, maar hierover zou tussen beiden onenigheid bestaan. Overstromingen Enorme overstromingen in de grensgebieden van India en Pakistan en in Bangla Desh hebben reeds tientallen mensenlevens gekost en grote schade aan huizen en aan de oogst veroorzaakt. Troepen van India en Pakistan werken samen bij reddingswerkzaamheden. De hoop van India op een goede rijstoogst is nu ijdel geworden. In Bangla Desh is het de derde overstroming in een jaar. Protestschip Franse autoriteiten weigeren het Amerikaanse jacht Fri, dat heeft geprotesteerd tegen de kernproeven, toegang tot een haven op Tahiti. De kapitein zei dat een lek hoognodig moet worden gerepareerd maar volgens de Fransen, die het jacht op zee hebben geïnspecteerd, is er „niets aan de hand".

' 1,1 ^ aos * J ien d n r% .. . Pres 'dent Bh ü „ ^ is door het Dan 'tl tegen 28 ste^N premier. Zoals?/' h voorzitter van • ' Fazal Elahie, p J* ! ft deze week de van kracht ^ premier veel Ern ? leent dan voorhe^ 1 » Staking Cfcjj De Chileenst . hebben het werk ^ de eigenaren van ondernemingen ■ steeds. De confr om ? ! regering en de t heeft een cli max "jj laatstgenoemden e*r .« timatum naast zi ch gelegd President Z voor elke provincie^ vertegenwoordiger j■ dreigt de vracht*,^ transporteurs in Cf nemen door müitai^'J Peron Peron en zijn vrt, hebben zich thans ot didaat gesteld voor fc' verkiezingen. Perons •„ daat is zijn oude té» Balbin. Het wordt # mogelijk geacht dat Peron zal zich terug»« haar man in de ^ geen absolute meerde krijgen, wat onwaj, wordt geacht. I s ^ ronde nodig, dan zul] en Balbin in die zij samenwerken dat Bi kandidaat stelt voor presidentschap. Volgei merikaanse weekblad ben doktoren Peron schuwd dat een volledig termijn van vier jaa: leven kan kosten". T reinbrand In Oostenrijk zijn omgekomen toen de een brandende olieti groep huizen terechtkw® L° trein reed op het mos de ontploffing veel te . [ 0 > » aan c *e leven Is an jn t* >ter i je 01 Is ie Volgens de New Y( heeft president Nixon twee dagen na zijn opdracht gegeven mam. schakelen in de strijd Noordvietnamezen in voorganger Johnson zou d' : hebben geweigerd. B Huis weigerde comi het bericht in de New mes Medivede iv De Russische gel" ■ Medwedew, aan wie dt het paspoort hebben oi zal geen asiel in Engu vragen. Hij wil vo ' gaan met zijn werk in waarvoor Moskou hem mjng had fegeven. Vol? heeft de Sowjetregennj recht hem het staatstai te ontnemen. Hij wjj een discussie met Mos ginnen.

Bhutto