Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Huize Witman verdedigd tegen dreigende sluiting

Zolang de oude krankzinnigenwet van 1884 geldt, dient eenieder die een gesticht wil beginnen — waaronder wordt verstaan een huis of inrichting waarin meer dan twee geesteszieken aanwezig zijn — een aanvraag om erkenning in te dienen bij de minister van volksgezondheid. De inspectie bekijkt of het huis aan

bepaalde normen voldoet, waarna het wordt erkend. De minister kan weinig doen aan huizen die geen erkenning hebben. de machtsmiddelen ontbreken De nieuwe wet die op het ogenblik wordt voorbereid, de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zal hiertoe wel mogelijkheden

bieden; niet- erkende inrichtingen zullen dan moeten verdwijnen. De provincies hebben wel de mogelijkheid om op grond van veiligheidsoverwegingen sancties toe te passen. De provincies hebben eigen regels opgesteld die ingrijpen mogelijk maken als er sprake is van

onvoldoende functionele voorzieningen. Die regels verschillen van provincie tot provincie. Tussen de verschillende provincies is contact in het Interprovinciaal Orgaan (IPO), waarin allen die zich met de verpleging van zwakzinnige kinderen bezighouden zitting hebben.

rHANS VRUGT A)1 1EERDE, 8 aug — Huize Witn in het Gelderse plaatsje trde heeft gisteren een nieuklap te verwerken gekregen, de brand die maandagmorvroeg aan vier ipatiënten het 'en heeft gekost, overweegt de spectie voor de geestelijke ilksgezondheid nu om deze ticnliefe verpleeginrichting geestelijk gehandicapten te liften Dr familie Witman 'st het uit de krant vernen. „Zr maken van deze verriikelijke situatie gebruik de sluiting er zo snel moget door te drukken," zegt vl'. Witman, die de leiding ft van het tehuis. |Mevr. Witman wil ons slechts te woord staan. Ze is te fff onder de indruk. Haar ■ts wordt spoedig ingenomen fr won Arie (30). De telefoon pielt onophoudelijk. [Pla atsgenoot L. van der Bosch ^arbeider, maar beter bekend mannelijke helt van het 'Jduo Corrie en Jo, dat hij zijn tienjarige dochtertje 'tl kondigt aan een actie te - - „Huize Witman moet )®*mjj ven ■ 'egt hij ons later uit. bevolking zich er niet erzet. vrees ik dat het li!!»® inderdaad dicht gaat." ^' ert elt hoe nauw de inwo**^ u ' ze Witman wordt hard 'jjï t . r .' om de kamers weer \W nj te k r Ugen. Vijf ouders

zijn — onafhankelijk van elkaar — onmiddellijk naar Heerde gereisd om te helpen. Ze hebben snipperdagen opgenomen. Een moeder uit Zaandam zegt; „Mijn kind moet zo snel mogelijk terug naar Huize Witman." De andere ouders denken er ook zo over. Kritiek Toch is de kritiek van de Inspectie voor de volksgezondheid op het tehuis niet gering. Het personeel zou te weinig deskundig zijn en er zou niet zijn voldaan aan de veiligheidsvoorschriften. Arie. die de opleiding voor pedagogisch medewerker heeft gevolgd (gericht op de omgang met zwakzinnigen) en daarvoor cum laude is geslaagd, laat als antwoord op die kritiek een rapport zien van de provincie, gedateerd 5 december 1972. Daaruit blijkt dat voor alle punten die een inspecteur in het gebouw heeft onderzocht een voldoende en meestal een ruime woldoende is gegeven. Er zijn van de kant van de inspectie wel enkele wensen: op iedere kamer koud en warm stromend water (Arie: „heet water op de kamer van een geestelijk gehandicapte, stel je voor"), en wat meer nachtverlichting. Aan die laatste wens is tegemoet gekomen. ..Om alle kritiek te weerleggen" maken we een rondgang door het gebouw. Voor een deel

een wat macabere tocht, die ook voert langs de kamers waarin de vier (vrouwelijke) patiënten zijn omgekomen en langs het zwart geblakerde dagverblijf in de nieuwe vleugel, waar de brand is begonnen. In het midden liggen de resten van wat de ijskast was. Kortsluiting? Arie: „Het is en raadsel." De indeling van het huis is royaal opgezet. Iedere etage heeft een ligbad of douche, of beide; elke afdeling heeft een eigen televisie en in de slaapkamers van de minst geestelijk gestoorden staat een radio. Opvallend zijn de grote kamers voor de fysio- en arbeidstherapeuten. Het gebouw voldoet aan de brandvoorschriften. De plaatselijke brandweer heeft dat bevestigd. Op de voorgeschreven plaatsen hangt een brandslang of brandblusapparaat. waarmee het personeel volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid echter niet goed overweg kan. We hebben zowel de brandspuit als het blusapparaat uitgeprobeerd. Onze conclusie: je moet wel volledig debiel zijn als je ze niet kunt hanteren. Misschien zijn ze maandagmorgen te laat in werking gesteld. De nachtwacht, de heer Witman, was in slaap gevallen. Arie daarover: ,.Het is in ieder tehuis zo geregeld dat de wacht niet de hele nacht hoeft rond te lopen. Hij mag zelfs op bed gaan liggen. Helaas is mijn vader

daarbij in slaap gevallen, met het rampzalige gevolg. Maar het is onjuist om daaraan de conclusie

te verbinden dat hier 's nachts nooit wordt gewaakt." Blijft het belangrijke punt

van kritiek dat de familie niet zou hebben gereageerd op de aanbieding van Philadelphia,

een erkende instelling, om Huize Witman over te nemen. Arie noemt deze bewering „een pertinente leugen". „Met de directie van Philadelphia zijn Voorbereidende gesprekken gevoerd. Er is even een impasse geweest toen mijn moeder in het ziekenhuis lag en ik het druk had met mijn studie. De zaak is intern besproken. We waren het er over eens dat we naar'die'overname moesten toegroeien. Maar nu die brand er tussen is gekomen probeert men de zaak te forceren." De staf en het -personeel van Huize Witman realiseren zich dat de de overheid nu eenmaal streeft naar sluiting van alle particuliere tehuizen, maar ze vinden het onbegrijpelijk dat dit zo overhaast moet gebeuren, terwijl er nog onvoldoende verhangende ruimte is. Mevr. Witman: „Voorlopig wacht ik af. Als het huis klaar is. is het woord aan de ouders. Ik hoop dat ik al mijn kinderen terug krijg. De Heer heeft me dit werk nu eenmaal op de schouders gelegd." De aanwezige ouders zijn ervan overtuigd dat de patiënten terug komen. „Alle ouders kennen elkaar van de bezoekdagen. Ze vormen een hechte groep. Iederëen is altijd enthousiast over Huize Witman. Misschien is het personeel niet volmaakt geschoold, maar het heeft in ieder geval Jiefde voor onze kinderen. Ze zijn hier ondanks hun handicap geen nummer. Ze worden als mens behandeld én gerespecteerd."

Ouders aan het werk in Huize Witman dat met sluiting wordt bedreigd.