Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Officier eist 3,5 jaar tegen twee overvallers Middenstandsbank

Veel artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd. Deze technieken leiden niet altijd tot een correct resultaat. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. We werken aan verbetering.

DEN HAAG, 22 dec. — Een gevangenisstraf van drie jaar en zes maanden eiste de officier van justitie bij de Haagse rechtbank gisteren tegen de 24-jarige stoffeerder Cornelis van H. en de 24-jarige verwarmingsmonteur Theo R. uit Den Haag, die terechtstonden wegens het plegen van een gewapende overval op een filiaal van de Nederlandse Middenstandsbank in Den Haag, op 14 augustus jl. De buit bedroeg f 122.040. Tegen de 35-jarige winkelier Johannes van den B. uit Maassluis, die na de overval met zijn eigen auto voor vervoer had gezorgd, eiste de officier eenzelfde straf, omdat hij er van overtuigd is dat zijn aandeel in de overval duidelijk groter is geweest dan hij stuntelend en hakkelend wilden doen voorkomen.

De officier van justitie vond de straffen die hij eiste met het oog op de toenemende agressieve criminaliteit en de daarmee gepaard gaande groeiende onrust onder de bevolking zeker niet te hoog. Hij meende dat er van een professioneel opgezette uiterst geraffineerde overval sprake is geweest, die nooit tot klaarheid zou zijn gekomen als niet een wantrouwige deurwaarder de politie trad gewaarschuwd, omdat hij een paar gewapende mannen uit een personenauto in een bestelauto had zien overstappen. De overvallers konden hierdoor snel na hun criminele escapade worden gepakt. Zij zaten namelijk vlak bij hun auto, waarin de pistolen en het geld

nog lagen, te vissen. De wapens voor de overval waren in Antwerpen gekocht van geld dat Van den B. beschikbaar had gesteld. De eerste contacten voor de overval werden in het Haagse koffiehuis Zoef de Haas gelegd. Dit gebeurde door de vroegere buurman van Van den B., een zekere De B., die de strafrechtelijke dans ontsprongen is omdat hij zich kort voor de overval had teruggetrokken. De anderen gingen door: de financieel stukgelopen winkelier die met een dreigend en inmiddels voltrokken faillissement en een schuld van rond ƒ 600.000 zat, de stoffeerder die een schuld van ƒ11.000 had en wiens vrouw in verwachting was en de verwarmingsmonteur

die niet ciële moeilijkheden v® maar die het „spel" BMj omdat hij zich niet wi kennen. Hij dacht aanva dat de zaak toch niet 2® gaan. De raadslieden van dachten vonden de geéis' fen veel te hoog. Zij w vroegere buurman van » B., De B., aan als de ( en toonden zich verba, deze de dans ontsprong 1 Ook de banken kresj veeg uit de pan. Zij w a volgens een van de raa mr. Van Velsen, „mensa maatschappij die niet hun schoenen staan t l kelijk om bij het „ geld te komen. .. Mr. D. Huisman W» Cornelis van H. een s hooguit acht maande trek, mr. A. F. van » -. dat zijn cliënt, The zwaarder gestraft z ] worden dan met een ) B. C. Punt, die de win* dedigde, drong aa ? 0 k, korte vrijheidsstraf n • arrest van twee en maand. Hij wees °P J omstandigheden wa. , B. verkeerde en beW# sprake is geweest vm minaliteit. „ j De rechtbank z a ' uitspraak doen.