Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Leden NRT wijzen reorganisatieplannen

Door onze kunstredactie ROTTERDAM, 23 nov. — De leden van het Nieuw Rotterdams Toneel vinden het volstrekt onaanvaardbaar dat het bestuur en de raadscommissie voor kunstzaken een plan hebben aangenomen voor de toekomst' van het gezelschap waarin dat zelf op geen enkele wijze betrokken is. Ze hebben dat bekend gemaakt na een vergadering die gisteren urenlang duurde. Het gezelschap acht het volledig onjuist dat „slechts incompetente buitenstaanders" aan het plan hebben meegewerkt. Het eist dat in de toekomst, ook na 1973, toneelspelers, technisch personeel en administratief personeel volledig in het overleg betrokken worden. Ook volstrekt onaanvaardbaar achten de leden van het NRT

het dat de overheid rechtstreeks ingrijpt in het artistieke beleid door voor de drie Rotterdamse theaters maximumaantallen acteurs vast te stellen. Trouwens, ook de splitsing zelf in drie kernen, voor de Schouwburg, het Piccolotheater en het Hofpleintheater. wordt als volstrekt onaanvaardbaar verworpen. Met name wordt het onmogelijk geacht om „in de huidige bespelingsmogelijkheden van het Hofpleintheater (...) daar een aparte kern artistiek en zinvol te laten functioneren". Verder wijst het gezelschap als volstrekt onaanvaardbaar af dat er een buitenlander, de Engelsman Frank Dunlop. aangesteld zal worden als „doorlichter", „consulting engineer" of „adviseur". Zonder zijn persoon in het geding te brengen, en hoewel op zichzelf de komst van zo'n functionaris niet ongewenst wordt geacht, wordt gevreesd dat er door de aanstelling van een buitenlander vele communicatieproblemen zullen ontstaan. Bovendien is het volstrekt ontoelaatbaar dat ook hier weer buiten

rolweigering, ^ alle betrokkene, wordt. n . Volstrekt am . gezelsch; at wetensbezwaVJ?*' maakt. n ■ Het gezelscW der zeer wel in, - met d e leiding: noodzakelijke',? 1 ' den van de ,1,^ -' In de voorsteng wijziging moeten J' : veranderingen bracht d a t\^: schap binnen jïï* tegenwoordiert i7 ^ Alhoewel het plan zoals het er ^ vaardbaar vindt V schillende ra ^ plannen die het tafel gebracht teV daarom dat er ■"< overleg een op wV 5 toneelsituatie gev5 den, ook na b feid met alu't overleg te plegen 0 S komst van het ton»; dam. _ I