Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Maatschappelijk protest

onder de Het Leger vulde gans zijn

Negentig jaar werd vandaag de heer A. C. Beekhuis te Amstelveen. Hij was eens directeur van de Kweekschool van het Leger des Heils en naderhand commandant van het Leger in het toenmalige Ned. Oost-lndië. De heer en mevrouw Beekhuis wonen in de bouw van Patrimonium in de buurt van de Charlotte van Montpensierlaan. Zij werd enige tijd geleden negentig en ze zijn nu 64 jaar getrouwd. Twee vriendelijke oude mensen, erg behulpzaam voor elkaar en helemaal op elkaar ingesteld — hij vertelt van zijn Indische ervaringen, zij vult dat even aan, zoekt een portret op, haalt de foto van prinses Juliana te voorschijn met een onderschrift waaruit haar belangstelling voor het Leger blijkt, ndat zij, in 1933, de Kweekschool te Amstelveen had geopend. De heer Beekhuis was de eerste directeur van die nieuwe kweekschool, die in de plaats kwam van de lokaliteiten aan de Overtoom 135-137, waar het Leger heden ten dage nog zijn z.g. congreszaal heeft. Het was toen een glorietijd voor het Leger. In Nederland was Bouwe Vlas commandant. Of wij die naam wel eens hebben gehoord? En de kweekschool had in die jaren veel kadetten. In 1938 ging het echtpaar Beekhuis naar Ned.-lndië. In de rang van luitenant-commissioner nam hij het commando van het Leger daar te lande op zich. Het was een omvangrijke taak. Het Leger des Heils had er vier bedelaarskolonies en evenveel kolonies voor melaatsen. In Semaran bezat men een ooglijdersziekenhuis en ook in Soeratjaja had men een ziekenhuis.

Tijdens de 0otl echtpaar Beckh^ sswret ge tijd aan de «,J * het Leger t e hebben de — het was «| d «1 winter van 1947 ns - Beekhuis naar Luit.-commission er heeft naderhand „ reis naar Indonetó 3 « op de hoog, e *U de gang van zake 'P Zich erg waarderen,,'.' Menadonees, een e , ' daat, was commandar 1 Er wordt daar Ook genrijk werk verricht ' ger, vindt de negei zijn veel goede ^ hun hart maar kunt b e * Hi i is ook in dat - geweest, het l eger de wapenen van |» ten strijde kan treku' hoorde tot de lichti„n"v_ werd in 1903 voor de I staking weer opgeroejl toen enige dagen gjj fort te HaarlemmerliecJ Spaarndam, waar ai vrouw, die heilssoldate,, daan kwam. Hij zelf j s ." ren Amsterdammer, mi; | later in Haarlem. Ooks mobilisatiejaren heeft - J ge maanden 's konü dragen. Maar hij leeft, ook 11 tens mee met het Lejej ganse leven vervulde " vrouw leest hij altijd j berichten van de dij zodat hij met de gang ,> de personeelsmutaties • land, helemaal op blijft. En met negentig 1 wel iets om even te ver»

N.2. Voorburgwal 234—240. postbus 596. Amsterdam . Q , ' e e, Ci 0 f]