Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Gedetineerden: predikant heeft schuld aan opstand

Door onze correspondent GRONINGEN, 16 nov. — Enige gedetineerden in het huis van bewaring in Groningen vinden dat de geestelijke verzorger ds. A. Bongenaar medeverantwoordelijk is voor de opstand op 4 november. In een brief aan het Nieuwsblad van het Noorden verwijten deze gedetineerden

de dominee niet te hebben ingegrepen toen oudere gedetineerden hem er tijdens de bijeenkomst van die avond op wezen dat een oproer op komst was. De brief aan het Nieuwsblad van het Noorden is verzonden nadat een verzoek van de briefschrijvers om een persconferentie te houden waarop zij hun mening over de toedracht van de opstand wilden uiteenzetten, was geweigerd omdat de onderzoekcommissie, die vandaag met haar werk begint, zelf alle omstandigheden zal nagaan. De briefschrijvers verwijten ds. Bongenaar dat hij zichzelf een zo centrale plaats in de pers en in radio- en tv-reportages heeft verschaft. De gedetineerden nemen het op voor het personeel in het huis van bewaring. „De personeelsleden worden vaak gezien als voetveeg. Ook wordt het personeel te weinig of helemaal niet betrokken bij het gestichtsbeleid. Bovendien lopen zij gevaar voor lijf en leden, zoals onlangs toen glas en aardewerk uit baldadigheid vanaf de derde etage naar beneden werd gesmeten", aldus de brief. Ds. Bongenaar zegt over de brief (die hij nog niet had gelezen), dat hij zich kan voorstellen dat in zo'n gespannen situatie als in het huis van bewaring niet iedereen het met elkaar eens is. Hij ontkent dat zijn lezing van de gang van zaken niet juist zou

Ds. A. Bongenaar zijn, en dat hij toen de opstand uitbrak niets zou hebben gedaan. De dominee, die enkele dagen met verlof is geweest, heeft gisteren zijn werk hervat.