Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Openbaar Vervoer

Faciliteiten voor taxi's overwogen

Door een onzer redac.teuren ROTTERDAM, 13 nov. — Gelet op het karakter van de taxi als aanvullend openbaar vervoer overwegen B en W van Rotterdam of en zo ja in hoeverre en onder welke voorwaarden het mogelijk is de taxi nader te betrekken in de verkeersfaciliteiten die voor het openbaar vervoer zijn of zullen worden geschapen. Daarbij gaan volgens wethouder Polak, die hierover in zijn beleidsnota schrijft, de gedachten met name uit naar het medegebruik van vrije busbanen en gelijke ontheffing van bepaalde verkeersverboden als aan het openbare vervoer worden verleend. Het is B en W duidelijk geworden dat een algemene regel niet kan worden getroffen, maar dat aan de hand van de concrete verkeerssituatie moet worden beoordeeld of ontheffing mogelijk zal zijn. Bovendien zullen B en W te eerder ontheffingen kunnen geven al naar gelang de taxi beter als zodanig herkenbaar is en zij — bij het oprijden van een openbare vervoersbaan — des te minder particuliere autómobilisten tot een gelijke gedragslijn verleidt. Ook uit anderen hoofde zouden B en W die betere herkenbaarheid toejuichen; zij zou volgens het college in niet geringe mate kunnen bijdragen tot een verhoogd gebruik van taxi's. — Dodelijke val. De negentienjarige constructieschilder N. Rustenhoven uit Den Haag, die donderdag op het terrein van Shell Pernis van een tank was gevallen* is gisteren in het ziekenhuis overleden. — Postzegels. In de hal van het stadhuis in Rotterdam zal van dinsdag af eententoonstelling Dieren op postzegels worden gehouden. Er zijn bovendien uitgestald.