Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

De Haringvlietdam is klaar

Door een onzer redacteuren HELLEVOETSLUIS, 13 nov. — Koningin Juliana zal maandag de Haringvlietdam — de verbindingsdam tussen de eilanden Voorne en Goeree, waaraan liefst veertien jaar is gewerkt — officieel in gebruikstellen. Die dag is het karwei van de afsnoering van het Haringvliet — onderdeel van de Deltawerken — geheel geklaard. Dan zal ook de wegverbinding tussen eerder genoemde (voormalige) eilanden voor het verkeer worden vrijgegeven.

De dam, die loopt van een punt tussen Rockanje en Hellevoetsluis op Voorne naar Stellendam op Goeree-Overflakkee, bestaat uit verschillende delen: eerst een stuk van zo’n 1300 meter aangelegd door wat bekend, was als het Rak van Scheelhoek, daarna een complex spuisluizen met zeventien openingen en een totale lengte van 1050 meter; vervolgens een damgedeelte van 700 meter tussen deze spuisluizen en een sdhutsluis en ten slotte weer een damgedeelte van 1400 meter over de Plaat van Scheelhoek en het Zuiderdiep, ten zuiden van deze schutsluis, die de verbinding vormt tussen de Noordzee en de nieuwe vissershaven van Stellendam.

Op 13 februari 1957 is het grote werk begonnen. Op een ondiepe plaats in het Haringvliet werd een begin gemaakt met een bouwput waarbinnen het gigantische sluizencomplex kon worden opgetrokken. Negen jaar lang beschutte een ringdijk het enorme complex om ten slotte in de jaren 1967/68 te worden gebaggerd nadat aangepast dijkvakken gereed gekomen.

Op 2 november vorig jaar sloot de toenmalige minister van verkeer en waterstaat de heer Bakker de 34 stalen schutte de 17 sluisopeningen, en de Haringvliet de voormalige dam met een breedte van 420 meter - was definitief gedicht.

Van dat momemnt had het land „een slot op de zee sedert dat opgenblik de dam en sluizen van het Haringvliet in samenhang met de Volkerakdam en de stroomkering bij Capelle het Deltabekken.

Nu ook de autoweg over de Haringvlietdam is voltooid en de provinciale wegen van Voorne en Goeree met elkaar zijn verbonden, is de laatste hand aan het grootste civiele werken in ons land uitgevoerd

De Koningin zal maandag althans als het weer mag na over de Haringvlietdam te zijn gereden via Goedereede in het dorp naar de volgende gaan: de inmiddels gereed gekomen Brouwersdam, die lingen afsluit van de Noordzee nog een paar kilometer dan de Haringvlietdam, echter gaan via de berm van de Brouwersdam moet nog eerst afgewerkt en eerst volgende week geheel gereed zijn.