Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Geen vervolging van drie agenten

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 10 nov. — De officier van justitie in Den Haag stelt geen strafvervolging in tegen drie Haagse politieagenten die een arrestant „als wraakneming" met het hoofd tegen de stijl van een tochtdeur zouden hebben gegooid. Deze beslissing van de officier is verantwoord. Dit antwoorden ministers Van Agt (justitie) en Geertsema (binnenlandse zaken) aan de Tweede-Kamerleden mej. Barendregt en Dankert (beiden PvdA). Bij het overbrengen naar een van de cellen is de arrestant met zijn hoofd tegen de stijl gestoten; waarschijnlijk had dit voorkomen kunnen worden als men bij het naderen van de deur de pas enigszins had ingehouden. Voor het aannemen van opzet bestaat geen grond. Aldus de ministers. • Loco-burgemeester W. Polak heeft de heer J. P. M. Renard, administrateur bij het Gemeente-energiebedrijf, ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum de versierselen van officier in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt.