Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

brieven Weg dure bermen

In Handelsblad NRC van 21 juli lees ik hoe de overheid zucht onder het steeds duurder wordende kort houden van onze wegbermen. Zo zelfs, dat zij een werkgroep instelde ter oplossing

van dit probleem. Wat een geluk zou het zijn, als deze werkgroep al werkende op het eenvoudige idee kwam dat al die bermen helemaal niet, of althans niet helemaal gemaaid moeten werden. Laat met het gras het fluitekruid weer vrijuit opschieten. Laten zuring, koekoeksbloem, margriet en klaproos een kleurige voorgrond vormen voor onze bloemenloze weiden. Wie weet komt er zelfs een enkele vlinder mee terug. Waterstaatsfinanciën en de aanblik van Holland zullen er van opfleuren. Onveilig? Maak dan alleen bij bochten en kruisingen wat zicht. Geen „nette randjes" meer? Maai dan desnoods de strook tot de witte paaltjes, dat scheelt al stukken in tijd en geld. F. J. J. LOEFF Hoogeveen