Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Stichting bierkaai

Een jaar geleden diende zich in De Nederlandse reclamewereld een nieuw fenomeen aan: de Stichting Anti-Reclame, in de persoon van de apostolisch bebaarde Gerard van Beusekom. Via een interview in het reclamvakblad Ariadne lanceerde hij zijn ideeën: de reclame sexploiteert de vrouw, intimideert de .consument met

niet-bestaande bestanddelen (Molkron, bromochloropheen), belooft dingen die men niet kan waarmaken en kweekt insufficiëntiegevoelens. In het afgelopen jaar het Van Beusekom — inmiddels van freelance journalist medewerker geworden van de Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid — vele malen zijn ideeën naar voren gebracht in discussies met reclamemensen. De laatste tijd raakte hij echter „uit" bij de organisatoren van discussie-avonden. Van Beusekom merkte dat zelf ook: „Ik heb gemerkt dat er de laatste tijd in de polemiek geen nieuwe argumenten meer werden aangevoerd. Het enige dat nog varieerde, was de volgorde. Nou, als er niets nieuws meer uitkomt, is het niet interessant om nog verder door te gaan." Gerard van Beusekom heeft nu — wat hij noemt — de constructieve fase betreden. Hij heeft een aantal vooraanstaande (voorlopig acht) reclamemensen bereid gevonden om mee te doen met een nieuw project: het geven van gratis communicatieadviezen aan actiegroepen en instellingen op het gebied van het welzijn. Deze belangeloze steun wordt gebundeld in de Stichting Bierkaai, die spoedig kantoor zal houden in het pand van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Amsterdam (Herengracht 352) en iedere woensdagavond van 8 tot 11 een spreekuur belegt waarbij Release de problemen opvangt die niet voor behandeling in aanmerking komen. Het gaat er de Stichting Bierkaai niet om „panklare annoncen" te vervaardigen, dieg ratis door de kranten kunnen worden opgenomen, zoals de Stichting Ideële Reclame (bekend van de acties 65 plus en Graag Gedaan) dat doet. Men zal zich bepalen tot de formulering van doelgroepen en doelstellingen, de benaderingswijze, de bewijsvoering en dec ontinuïteit. Om te laten zien wat ze precies bedoelt, is de Stichting Bierkaai begonnen met de aanpak van twee problemen: het ideële huisvestingsbureau SIKH, dat de aandacht wil richten op de wantoestanden bij de kamerbureaus, en het clubhuis Het Anker in Amsterdam-Noord dat meer contact met de buurt wil hebben. Iedereen kan bij Bierkaai terecht. Erzal geen selectie zijn op politieke of andere gronden.