Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Muziek

Raad voor de Kunst in verzet

DEN HAAG, 6 juli — De Raad voor de Kunst heeft in een brief aan de nieuwe minister van CRM, de heer P. J. Engels (KVP), die vandaag is beëdigd, protest aangetekend tegen eventuele bezuinigingen op de kunstbegroting. De Raad heeft, zoals hij zegt, „met heftige verbazing" kennis genomen van berichten in de dagbladen dat er bij de informatie en de formatie van het nieuwe kabinet besloten zou zijn tot bezuinigingen, onder meer op 'het operagezelschap Forum, dat helemaal geen subsidie meer krijgt, pp de orkesten en toneelgezelschappen, die in aantal moeten worden verminderd, op de amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur en op de eregelden aan kunstenaars. In genoemde gevallen zouden bij een geleidelijke intrekking, c.q. vermindering van subsidie over vier jaar (de zittingsduur van het kabinet) in totaal de volgende bedragen worden bespaard: 3,7 miljoen, 16 miljoen (op de orkesten), 8 miljoen (op de toneelgezelschappen), 45,2 miljoen en 2.8 miljoen. Daar zouden dan nog bezuinigingen bijkomen op de openlucht-recreatie, met 20 miljoen over vier jaar, op de niet-rijksmusea, met 4,4 miljoen, en op het Nederlands Instituut in Rome, met 3,1 miljoen. De Raad voor de Kunst schrijft verder in zijn brief dat hij aanneemt dat de minister bij de Raad een advies over de bezuinigingen zal inwinnen voordat hij (de minister) „een dergelijk verstrekkend, abrupt, elders en door anderen voorbereid besluit" tegenover het parlement voor zijn rekening gaat nemen. De Raad vraagt de minister voorts om een gesprek voordat deze een adviesaanvraag zal formuleren en verzenden. En ten slotte willen de leden van de Raad met de minister van gedachten wisselen over de achtergronden van „deze onverwachte en verontrustende ontwikkeling".