Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Chemie

Nieuwe AKZODSM-fabrieken in Eemsmond

. 0 nze correspondent *>'HEERLEN' 5 3 uli — De . Het betreft fa"ieken voor de vervaardi* van formaldehyde en jum -formaldehyde "harsen.

. 0 nze correspondent *>'

HEERLEN' 5 3 uli — De . ats mijnen en het Akzoncer n zullen behalve een ; thanolfabriek in Delfzijl .gjj nog twee nieuwe fa; e ken g aan bouwen in de (!nsr nond. Het betreft fa"ieken voor de vervaardi* van formaldehyde en jum -formaldehyde "harsen. 5 grondstof voor deze proven dient methanol, dat , r( jt vervaardigd op basis aardgas. \let de bouw van de methanoljjjelc en de twee nieuwe faicken voor harsprodukten zal bedrag gemoeid zijn van jderd miljoen gulden. Ongeér vijf- tot zeshonderd man

zullen er werk kunnen vinden. Een en ander is meegedeeld door mr. J. Prins in de vergadering van de raad van bestuur van het Havenschap Delfzijl. Een van de krachtigste promotors voor de nieuwe fabrieken is het industrialisatiebureau voor het noorden van het land van ir. J. Bloemendal. Deze heeft meegedeeld dat hij bovendien binnenkort naar Engeland zal reizen om te onderhandelen met een Engels chemisch concern, dat éveneens een grote fabriek op wil zetten in het Eemsmendgebied. Om welke fabriek het hier gaat kon ir. Bloemendal ons nog niet zeggen. Behalve deze geplande vestiging van de Engelse chemische industrie en de fabrieken en DSM zal ook de Nederlandse Kabelfabriek binnenkort een vestiging in de Eemsmond opzetten.