Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Tijdelijke verblijfsvergunning voor Waver

DEN HAAG, 3 juli — De minister van justitie heeft gisteren overeenkomstig, het eenstemmig advies van de adviescommissie voor vreemdelingenzaken aan de Amerikaanse deserteur Ralph Waver een verblijfsvergunning verleend „om het hem mogelijk te maken de uiteindelijke beslissing inzake de overlevering naar Amerika in ons land af te wachten." Eveneens overeenkomstig het advies van de commissie is het beroep van Waver op het vluchtelingenschap afgewezen, zo deelt het ministerie van justitie mede. Zoals bericht heeft de Staat beroep aangetekend tegen de uitspraak van de president van de Haagse rechtbank, mr. J. H. C. Slotemaker, die in kort geding de Staat verboden had (voor een termijn van zes maanden) Ralph Waver aan Amerika over te leveren. (ANP)