Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

REGISTER

ONDERWIJSBIJLAGE BEROEPENREGISTER Aanbouwer Aannemer Aanvanger Aardewerk decorateur Aardewerkdraaier Aardewerkmaker Aardewerkschilder Accountant Account-executive Acquisiteur Actuaris Adjunct-accountant Adjunct-commies Adjunctlandmeetkundig ambtenaar Adjunct-referendaris PTT Administrateur Administratief personeel Advertentiezetter Advocaat Afschrijver Aftekenaar Agendiste Agent Aide de cuisine Akkerbouwer Akoepedist Allergoloog Amanuensis Ambassade-raad Ambassade-secretaris Ambassadeur Ambtenaar Amusementsmusicus Analist Andragoog Anesthesist Ankerwikkelaar Apotheker A pothekersassistent Apprêteerder Arabist Arbeidsanalist Arbeidsbemiddelaar Arbeidskundige Arbeidstherapeut Archeoloog Architect Archivaris Art-director Arts Assistent Astronoom Ateliernaaister Attaché Auto-elektriciën Autogeenbrander Autogeenlasser Automatendraaier Automonteur Autorij-instructeur Bacterioloog Badmeester Balletdanser Bandagist Bankinsteller Banketbakker Bankman Banktimmerman Bankwerker Barkeeper Bedieningstechnicus PTT Bedieningsvakman Bedri jfsarchivaris Bedrijfsarts Bedrijfseconoom Bedrijfsingenieur Bedri j f skundige Bedrijfskundig ingenieur Bedrijfsleider Bedri jfsorganisa tor Bedri jfsverpleegkundige Bedri j fsverzorger Bedri jfsvoorlichter Beeldend kunstenaar Beeldhouwer Beeldtechnicus Begrotingscalculator Behanger Bejaardenverzorgster Belastingaccountant Belasti ngambtenaar Belastingconsulent Belastingdeskundige Belastinginspecteur Belastingontvanger Belichtingtechnicus Beroepsbokser Beroepskeuze-adviseur Beroepsmilitair Beroepsofficier Beroepsonderofficier Beroepssportleider Beroepsvoetballer Bestekzoeker Besteller PTT Betonconstructeur Betonstaalvlechter Betontekenaar Betontimmerman Betonwerker BewegingsleerCesar-lerares Bezigheidstherapeute Bibliothecaris Bibl iot heekassistente Bibliotheekpersoneel Biljettist Binnenhuisarchitect Binnenschipper Binnenvisser Biochemicus Biochemisch laboratoriumassistent Biofysicus Bioloog B ioscoopdi recteu r Bioscoopoperateur B ioscooppersoneel Bleker Bloemenbindster Bloemist Bloemkweker Blokdrukker Blokmaker BLO-onderwijzer Bode Boekbinder Boekdrukker Boekhouder Boekhoudercorrespondent Boekverkoper Bontcoupeur Bontsnijder Bontsorteerder Bontstikster Bontstoffeerster Bontwerker Boordwerktuigkundige Boormeester Bootsman Bootwerker Bosarbeider Bosbaas Bosbouwer Bosopzichter Boswachter Botanisch analist Botermaker Bouwcalculator Bouwkundig ingenieur Bouwkundig opzichter Bouwkundig tekenaar Bouwtimmerman Bouwvaktimmerman Brandmeester Brandwacht B ra ndweerof f icier Brandweerpersoneel Breier Breimachinesteller Broekenmaker Bromfietshersteller Broodbakker Brood-en banketbakker Broodbezorger Bureauredacteur Burgemeester Burgertimmerman Butler Cafékelner Calculator Cameraman Cameraman/belichter Cardioloog Cargadoor Carrosseriebouwer Cartograaf Cementeerder Centrifugist Chartering clerk Chasseur Char/feur Chef de cuisine Chef de partie Chef de rang Chef de reception Chefhofmeester Chefkok Chef-operateur Chef post- en archiefzaken Chemigraaf Chemisch analist Chemisch bedieningsvakman Chemisch vakman Chiropodiste Chirurg Chocolatier Cineast Circusartiest Ciseleur Civiel-ingenieur Colporteur Commercieel ingenieur Commies Commis de cuisine Commis de rang Commissionair Comptroller

Computerpersoneel Conducteur Confectiecoupeur Confectiekleermaker Confectienaaister Confectiestanser Confectietechnicus Congrestolk Conrector Conservator Console-operateur Constructeur Constructiebankwerker Constructiemonteur Constructiewerker Consul Consumptie-ijsbereider Contact-employé Contactlens-specialist Controleur Coördinatenboorder Copywriter Corrector Correspondent Coupeur Coupeuse Crasseur Crediteurenboekhouder Cultureel antropoloog Cultuurtechnicus Cutterbaas Dagbla dcorres pondent Dames kapper Danser Dansleraar Debiteurenboekhouder Decatiseerder Decoratie-ontwerper ■ Decoratieschilder Decorschilder Deegmaker Degelpersdrukker Dekknefht Demi-chef de rang Dermatoloog Dessinateui Destillateur Detaillist Deurwaarder Diamantbewerker Diamantboorder Dichter Dienstbode Diepdrukker Dierenarts Dierenartsassistente Dierenhandelaar Dierensteward Dierenverzorger Diëtiste Diplomaat Directeur Directeur-generaal Directiesecretaris Dirigent Districtsverpleegkundige Docent Universiteit Docent-verpleegkundige Documentalist Doktersassistente Draadaangeefster Draaiboekschrijver Draaier Dramaturg Drogist Drosbaas Drukker Drijver Duiker Dijkwerker Econometrist Economist Econoom Edelsmid E.E.G.-laborante Electronicamonteur Electronicatechnicus Elektricien Elektricien/belichter Elektrisch-lasser Elektro-installateur Elektromechanisch chemigraaf Elektromonteur Elektrotechnicus Elektrotechnisch bankwerker Elektronisch ingenieur Elektrotechnisch instrumentmaker Employé Entremetier Ergotherapeut Essayeur Etaleur-decorateur Etnoloog Etser (chemigr.) Expediteur Exporteur Fabrieksapotheker Fabriekst immer man Facturist Filiaalhouder Filmdrukker Filmpersoneel Filoloog Filosoof Fineerschiller Fiscaal jurist Flyerbaas Forceur r Formulezetter Fotograaf Fotogrammeter Fotolasser Fotolithograaf Fotomodel Fotozetter Freelance-journalist Frezer Fruitkweker F under i ngbou wer Fijnbankwerker Fijnslijper Fijnspinner Fysisch chemicus Fysisch technicus Fysicus Fysiotherapeut Garde-manger Gastro-enteroloog Gawalomonteur Gedeputeerde Geestelijke Geestelijk raadsman Geluidstechnicus Gemeente-ambtenaar Gemeente-ontvanger Gemeentesecretaris Geodetisch ingenieur Geofysicus Geofysisch assistent Geoloog Gerant Gereedschapmaker Gereedschapslijper Getouwbaas Getouwsteller Gerechtsdeurwaarder Gezant Gezantschapsraad Gezan tsc ha pssecreta ris Gezi ns ve rzorgster Gieter Gieterijbaas G i eter i j personeel Gieterijtechnicus Gipsvormengieter G1 aceerder Glasblazer Glasinstrumentmaker Glasmaker Glasopdrijver Glasschilder Glasslijper Glaszetter Glazenier Goudsmit Gradeerder Grafisch ontwerper Grafoloog Graveur Grenscommies Griffier Grimeur Grofsmid Grondverzetmachinist Grondwerker Groothandelaar Groentekweker Groepsleider Grootwerker Grossier Ground operations officer Gymnastiekleraar Gynecoloog Hamersmid Handelsagent Handelsemployé Handelsman Handelstussenpersonen Handwever Handzetter Harder Harmoniumtechnicus Havenwerker Heibaas Heier Heimachinist Herenkapper Historicus Hoefsmid Hofmeester Hoger leidinggevend funktionaris NS Honden trimmer Hoofdadministrateur Hoofdassistent Hoofdboekhouder Hoofdcommies Hoofdinspecteur Hoofdredacteur Hoofdschrijver Hoofdsteward Hoogleraar Hopperkapitein ,

ZIE VERDER PAGINA25