Colofon

NRC Media BV

Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch

Algemeen directeur: Rien van Beemen

Redactie

Vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een mail naar redactie@nrc.nl of ga naar nrc.nl/contact. Postadres: Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, t.a.v rubriek, redactie of persoon.

Ingezonden brieven

Reageren op artikelen? Stuur maximaal 250 woorden naar opinie@nrc.nl. Vermeld naam, adres en telefoonnummer.

Advertenties

T: 020 - 755 3049, E: sales@nrc.nl,

W: nrcmedia.nl

Familieberichten

T: 020 - 755 3052

E: familieberichten@nrc.nl,

NRC Webwinkel

T: 088 - 572 0202 E: klantenservice@nrcwebwinkel.nl

Bezorging en abonnementen

Wij streven ernaar nrc.next te bezorgen voor 7.00 uur, op zaterdag voor 8.00 uur; NRC Handelsblad voor 18.30 uur, op zaterdag voor 13.00 uur. W. nrc.nl/service, T. 088-572 0572 (ma-vr 8.00-19.45, za 11.00-16.30), E. service@nrc.nl.

Omgang persoonsgegevens

NRC Media BV legt van abonnees en gebruikers van online dienstverlening gegevens vast voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van diensten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van NRC Media BV (zie ook nrc.nl/privacyverklaring). Afmelden kan via privacy@nrc.nl.

Auteursrecht © NRC Media, 2018. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie voor de volledige tekst: nrc.nl