branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Waarom iedereen zijn eigen werktijden zou moeten bepalen

Het is wetenschappelijk bewezen: wie zelf kan bepalen waar en wanneer hij werkt, is meer gemotiveerd en zit beter in zijn vel.

Psycholoog dr. Hylco Nijp, onderzoeker en docent Human Resource Management, Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzocht de rol van controle in het streven naar een optimale werk-privébalans. Met zijn promotieonderzoek ging hij daarom de breedte in en keek naar zowel werktijdcontrole als slimmer werken.

Wat zijn de belangrijkste lessen die andere organisaties kunnen trekken uit het onderzoek van Nijp?
Tip 1:“Communicatie is heel belangrijk: je moet de tijd nemen medewerkers te vertellen wat gaat veranderen, waarom en welke verwachtingen er zijn. Dat betekent ook ruimte bieden voor en luisteren naar de reacties van mensen. Niet iedereen staat positief tegenover verandering – dat alleen al kan behoorlijk wat stress opleveren en dat is natuurlijk niet goed voor de prestaties van medewerkers. Neem medewerkers daarom mee in het proces.”

Tip 2: “Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het veranderproces. Zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie: ga ook thuiswerken als je vindt dat medewerkers dat moeten doen, pas ook je werktijden aan. Goed voorbeeld doet volgen! Maar ze moeten ook anders leren leidinggeven. Een manager formuleerde het zo tijdens het onderzoek: ‘Je moet medewerkers als volwassenen behandelen’. Dat vind ik een mooi principe. Je moet medewerkers vertrouwen geven en ruimte bieden om te experimenteren met de nieuwe werkwijze. Veranderen is immers een leerproces.”

Tip 3: “Neem een langetermijnperspectief en heb realistische verwachtingen. Je leest nu dat veel organisaties slimmer werken terugdraaien om dat het niet goed zou werken. Ik vraag me dan af: hebben zij wel de tijd genomen om het zorgvuldig te implementeren? Of werden mensen massaal gestimuleerd om thuis te werken om vooral op kantoorkosten te kunnen besparen? Slimmer werken gaat namelijk uit van meer autonomie voor de werknemer en heeft in de meeste gevallen een positieve uitwerking. Het stelt mensen immers in staat te zoeken naar manieren waarop zij het meest productief kunnen zijn. Dit zijn mooie uitkomsten, uiteindelijk ook voor de werkgever.”

Betere prestaties, hogere productiviteit

Het onderzoek van Nijp bevestigde het beeld dat meer werktijdcontrole voor de werknemer gunstige effecten heeft. “Mensen gaven aan minder vermoeid en meer gemotiveerd te zijn als ze zelf hun werktijden konden bepalen. Dat had ik ook wel verwacht. Het invoeren van het nieuwe werken binnen een organisatie had geen heel positieve of heel negatieve effecten op het welbevinden van de werknemers. Het klinkt raar, maar dat is op zich positief: een ingrijpende verandering leidt vaak in eerste instantie tot weerstand of negatieve effecten.”

Wat ook duidelijk werd: de arbeidsproductiviteit lijdt niet onder slimmer werken. Nijp: “De mensen in het onderzoek gingen twee dagen per week thuiswerken. Daardoor hadden ze minder reistijd en zagen we dat ze gemiddeld een half uur per thuiswerkdag meer aan werk besteedden. Ook kon de organisatie doordat medewerkers twee dagen per week vanuit huis gingen werken 30-40% besparen op kantoorkosten.”

“Eerder onderzoek laat al zien dat werktijden heel belangrijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van werknemers”, aldus Nijp. “Denk bijvoorbeeld aan het negatieve effect van ploegendiensten of de impact van langdurig overwerken. Relatief nieuw is het inzicht dat ook controle een belangrijke rol speelt. Overwerk, bijvoorbeeld, wordt als minder vervelend ervaren als een werknemer zelf kan beslissen wanneer hij langer door wil werken. Dat vermindert ook de negatieve impact op het welzijn.”

Vrijheid werkt!

Als je medewerkers meer controle geeft over hun werktijden, zitten zij beter in hun vel en presteren zij beter. Die resultaten va het onderzoek van Hylco Nijp ziet Vodafone terug in de ervaringen van klanten. Kunnen werken waar en wanneer je wilt helpt immers om de optimale work-life balance te bereiken. En dat heeft ook een positief effect op de productiviteit.
Meer weten? Kijk op www.vodafone.nl/smarter-working
XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.