Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.
Besparen op energierekening

Zonnepanelen: juist nu een goede keuze

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Door die energie beter te benutten, zetten we een grote stap naar een duurzame energievoorziening. En besparen we ook nog eens op energiekosten. Win-win, dus!


Elektriciteit opwekken met behulp van de zon wordt steeds populairder. De productie van stroom met zonnepanelen is in Nederland in 2018 met maar liefst 40 procent gestegen ten opzichte van 2017. Zo’n 18 procent van de totale hoeveelheid stroom uit duurzame bronnen is nu afkomstig van de zon.* Steeds meer huishoudens maken gebruik van zonnepanelen en dat heeft mede bijgedragen aan deze stijging.

Nederland, zonnepanelenland

Zonne-energie is schone energie: de stroom die daarmee opgewekt is, is dus duurzaam. Maar voor de meeste mensen is de belangrijkste reden om zonnepanelen te plaatsen de besparing op de eigen energierekening die zij kunnen bewerkstelligen. Nederland is een ideaal land voor zonnepanelen, met voldoende zon bij (meestal) niet al te hoge temperaturen. Zonnepanelen kunnen dan namelijk het hoogste rendement leveren. Bij de huidige prijzen van zonnepanelen, stroomtarief en salderingsregeling is de terugverdientijd gemiddeld zeven jaar. Wie benieuwd is naar de kosten en opbrengsten in zijn specifieke geval, kan de Zonnepanelen Check doen.

Salderen: nu nog gunstig

Met een dak vol zonnepanelen is de kans groot dat er op zonnige dagen meer stroom wordt opwekt dan op dat moment nodig is. Die extra stroom wordt automatisch via het elektriciteitsnet teruggeleverd aan de energieleverancier. De overheid heeft hiervoor de salderingsregeling in het leven geroepen. Die houdt op grote lijnen in dat je dezelfde prijs ontvangt voor teruggeleverde energie als dat je ervoor zou betalen, het zogeheten stroomtarief. Dat bestaat uit de prijs van stroom plus de energiebelastingen. Dus betaal je bijvoorbeeld 22 eurocent per kWh elektriciteit, dan ontvang je voor iedere kWh die je teruglevert ook 22 eurocent. Dat wordt verrekend met je jaarrekening. Slaat de balans door naar meer terugleveren dan je jaarlijks verbruikt, dan ontvang je per extra kWh een terugleververgoeding gebaseerd op de prijs van stroom, zonder de energiebelastingen. Die is dus lager dan het stroomtarief.
De salderingsregeling blijft tot 1 januari 2023 ongewijzigd – daarmee blijft het de komende jaren financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd tot 2031. Dan ontvang je voor iedere teruggeleverde kWh niet het stroomtarief maar een terugleververgoeding.

Vier manieren om te profiteren van zonne-energie
- Zelf zonnepanelen plaatsen
- Meedoen met een lokale energie co-operatie
- Investeren in zonne-energie via crowdfundingprojecten
- Een eigen project opzetten
Meer weten? Kijk op de website van Nuon/Vattenfall.

Duitsland: thuisbatterij populair

In Duitsland is de salderingsregeling al eerder afgebouwd. Daar kiest een deel van de huishoudens met zonnepanelen ervoor om de overvloedige opgewekte stroom niet terug te leveren aan het net, maar op te slaan in een thuisbatterij voor eigen gebruik later. In augustus 2018 werd de 100.000ste thuisbatterij geïnstalleerd. “De prijs voor teruggeleverde stroom was in Duitsland heel hoog”, zegt Daan Terpstra, Teamlead Battery Projects bij Vattenfall. “Dat deed men bewust om de plaatsing van zonnepanelen aantrekkelijk te maken en zo de energietransitie te stimuleren. De stimulering om zonnepanelen te plaatsen was echter zo succesvol dat de regeling versneld is afgebouwd. Nu zien we dat sommige huishoudens kiezen voor een thuisbatterij in plaats van de inmiddels veel lagere terugleververgoeding.”
Massaal is de belangstelling nog niet. Terpstra ziet parallellen met de opkomst van zonnepanelen vijftien jaar geleden. “De prijs van een thuisbatterij is nu nog redelijk hoog. Mensen gaan rekenen: haal ik de investering er wel uit? In de meeste gevallen is dat nu nog niet zo. Maar soms kiezen mensen toch voor een thuisbatterij, uit andere overwegingen. In Denemarken, bijvoorbeeld, is het populair onder groepen mensen die zeer bewust bezig zijn met energie en zo onafhankelijk mogelijk willen zijn van fossiele bronnen. Ook dat doet denken aan de beginjaren van het zonnepaneel.”

Zon, wind en opslag

Of de thuisbatterij na het afbouwen van de salderingsregeling ook in Nederland in populariteit zal groeien, weet Terpstra niet. Wel ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor batterijen voor de opslag van duurzame energie op grote schaal. “We lopen zo langzamerhand tegen de kritische grenzen van wat ons elektriciteitsnetwerk aan kan. Grootschalige opslag door middel van batterijen kan helpen om pieken en dalen op te vangen en zo de stabiliteit van het netwerk als geheel te borgen. Daar investeert Vattenfall volop in. In Nederland bouwen we bijvoorbeeld de grootste hybride energiepark van Europa (zie eindkader). Ook zoeken we naar manieren om de productie van batterijen duurzamer te maken. Daarvoor werken we onder andere samen met het Zweedse bedrijf Nortvolt. Het combineren van zonnepanelen, windturbines en opslag heeft de toekomst – daarvan ben ik overtuigd.”

* Bron: CBS, ‘Vooral meer groene energie uit zon’, 1-03-2019

Haringvliet Zuid: het grootste hybride energiepark van Europa
Zon, wind en batterijen vullen elkaar prima aan als duurzame energiebron. Sterker nog: ze kunnen prima samen op een locatie. Daarom bouwt Vattenfall op Goeree Overflakkee in Zuid-Holland haar grootste hybride energiepark van Europa. Met de aanleg van de zes windturbines, die ongeveer 27.000 huishoudens van duurzame stroom kunnen voorzien, is al begonnen. In 2020 worden 124.000 zonnepanelen geplaatst, die voldoende groene stroom kunnen opwekken voor nog eens 12.000 huishoudens. In het park komen tevens batterijen te staan met een vermogen van 12MW, waardoor de energie gelijkmatiger op het net kan worden gezet. Het hybride energiepark, dat naar verwachting medio september 2020 operationeel zal zijn, draagt bij aan de ambitie van Vattenfall om binnen één generatie fossielvrij te leven. Meer weten? Kijk op de site.
XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.