branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

Hoe windenergie steeds goedkoper kan worden

Een duurzame samenleving – dat willen we allemaal en daaraan dragen steeds meer mensen bij. Ook Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon: vóór 2050 wil de organisatie de overgang naar volledig duurzame energie realiseren. Een ambitieuze doelstelling? Zeker. Maar ook een die haalbaar is. Er wordt namelijk volop geïnvesteerd in zon, batterijen, waterkracht, biomassa en vooral in wind.

Duurzame energie heeft de toekomst, dat is bekend. De transitie van fossiele brandstoffen, zoals gas en kolen, naar schonere en hernieuwbare vormen van energie is noodzakelijk voor de mens en zijn leefomgeving. Het is een verandering waarin ook energieleveranciers een grote rol kunnen spelen, door op grote schaal te investeren in de ontwikkeling, bouw en beheer van installaties. “De noodzaak om over te stappen op duurzame energie is duidelijk. Als leverancier willen we dat ook zo snel mogelijk doen”, zegt Margit Deimel, directeur Wind Development Nederland bij Nuon. “Het is wel van belang dat de overgang naar duurzame energie op een verantwoorde manier gebeurt. Dat wil zeggen dat de continuïteit van de energielevering gegarandeerd moet zijn en dat de prijs aanvaardbaar blijft voor onze klanten.”

Ook afhankelijker van het weer

Om de continuïteit van de levering te kunnen garanderen, moet rekening worden gehouden met veel factoren, waaronder weersvoorspellingen. De rol van het weer wordt namelijk steeds belangrijker. “De afhankelijkheid van het weer bij de productie van energie neemt toe”, zegt Peter Kerkmans, meteoroloog in dienst van Vattenfall. “Op een windluwe dag zullen de turbines van een windpark bijvoorbeeld niet of nauwelijks kunnen draaien. Tegelijkertijd moet de levering aan het energienetwerk stabiel blijven en moeten schommelingen worden opgevangen. Als we bijvoorbeeld weten dat de windsnelheid in Nederland volgende week vrij laag zal zijn, kunnen we daarop anticiperen door de productie in een van de conventionele energiecentrales te verhogen of door aankoop van energie uit een van de andere markten. Vooruitkijken helpt dus om het continue aanbod van energie te garanderen.” (zie kader voor meer over het weer en de energieproductie van de toekomst)

Groene energie tegen een lagere prijs

Om continuïteit en betaalbaarheid mogelijk te maken, investeert Vattenfall op grote schaal in duurzame energieprojecten. De komende jaren investeert het bedrijf ruim 5 miljard euro in nieuwe duurzame energie in  Nederland, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en thuisland Zweden. Bijna 2 miljard euro wordt in 2017 en 2018 besteed aan de uitbreiding van de productie van duurzame energie, vooral voor windenergie. Daarnaast brengt het bedrijf extra mogelijkheden in kaart voor windenergie in nieuwe landen.

Hoe groter het aanbod, des te meer mensen kunnen overstappen op groene energie. En: des te lager de prijs

Windenergie voor 7 miljoen huishoudens

Dat is heel hard nodig, licht Deimel toe: “We hebben als doel ons geïnstalleerd vermogen in windenergie jaarlijks met 400 tot 600 MW uit te breiden, ofwel stroom voor circa een half miljoen huishoudens. In 2025 willen we maar liefst 7.000 MW windvermogen in beheer hebben om er bijna 7 miljoen Europese huishoudens van energie uit wind te kunnen voorzien. Hoe groter het aanbod, des te meer mensen kunnen overstappen op groene energie. En: des te lager de prijs. Daarmee kan groene energie steeds beter concurreren met fossiele brandstoffen.” Zo zal stroom opgewekt in Kriegers Flak, het nieuw te bouwen windpark van Vattenfall in Denemarken, slechts 4,9 eurocent per kWh kosten. Dat is voor de eerst komende jaren wereldwijd het goedkoopste tarief voor stroom van windmolens op zee.

Hoe de wind ook waait

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van de toekomst. Maar ook met de huidige windturbines produceert Nuon flink wat energie: 1 miljard kilowattuur per jaar. Meer weten? Bekijk de video of lees verder op nuon.nl/duurzame-energie/windenergie/?cmp=TL-153-3879

Bijdragen aan de plannen van Nederland

De ambitieuze doelstellingen van Vattenfall en Nuon sluiten aan bij de plannen van de Nederlandse overheid. In 2023 moet 16% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen afkomstig zijn. De Rijksoverheid ziet windenergie als een belangrijke vorm van energie om deze doelstelling te behalen. Windmolens op zee moeten dan 3,1% van alle energie in Nederland leveren. Dat betekent dat het vermogen op zee fors moet worden uitgebreid: van 357 MW eind 2015 naar minimaal 4.450 MW in 2023. Ook voor wind op land zijn stevige doelstellingen bepaald. In vijf jaar tijd moet het vermogen worden verdubbeld: van 3.000 MW eind 2015 tot 6.000 in 2020. Omgerekend naar windturbines betekent dat grofweg 1000 tot 1500 molens erbij.

Ook consumenten zijn steeds vaker betrokken bij nieuwe initiatieven. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan crowdfunding-projecten voor nieuwe energie-initiatieven

Samen met de omgeving

Nuon start het komende jaar met de bouw van twee nieuwe windparken: een windpark op de Maasvlakte bij het Slufterdepot met een capaciteit van 29 MW en een nieuw windpark in de Wieringermeerpolder met een capaciteit van 180 MW. Een windpark kent een lange aanlooptijd. Gemiddeld zit er zes tot acht jaar tussen de start van een project en het opleveren van de windturbines. Vergunningen, inspraakprocedures, bouw – ze kosten allemaal tijd. “Soms kan het sneller, maar het is cruciaal dat zo’n project tot stand komt in samenspraak met de omgeving”, legt Deimel uit. “Je legt immers de basis voor een langdurige samenwerking. Dat is ook belangrijk als een upgrade moet plaatsvinden of als wind gecombineerd wordt met zonne-energie en opslag in batterijen.” Zo’n hybride productie is minder afhankelijk van weeromstandigheden (zie kader) en draagt bij aan de continuïteit van energielevering.

Ook de consument heeft een rol

Ook consumenten zijn steeds vaker betrokken bij nieuwe initiatieven. Deimel: “Een mooi voorbeeld is het Prinses Alexia Windpark dat in 2013 werd opgeleverd. Er wonen 63 gezinnen in de omgeving van het park. Als bewoners  hebben zij zelf het initiatief genomen voor de ontwikkeling hiervan. Wij hebben samen met hen het park vormgegeven en uiteindelijk geïnvesteerd in de realisatie. Iedereen in het gebied profiteert mee, ook degene die geen windturbine heeft.” Wie geen ruimte heeft voor een windmolen kan ook investeren door bijvoorbeeld deel te nemen aan crowdfunding-projecten voor nieuwe energie-initiatieven, zoals het zonnepark van Nuon in de Wieringermeerpolder. En wil je kunnen kiezen waar jouw groene stroom vandaan komt, dan kun je deelnemen aan Powerpeers. Deze digitale, interactieve community – een start-up van Vattenfall – brengt particuliere Nederlandse aanbieders en vragers van duurzame energie bij elkaar.

Oplossingen op alle fronten

Om een volledig duurzame energievoorziening in 2050 mogelijk te maken, zijn nieuwe oplossingen nodig. Deimel is zich daarvan bewust: “Daaraan wordt op alle fronten gewerkt. Op het gebied van wind en zon, aan betere opslagmogelijkheden in de vorm van grote en kleine batterijen, aan CO₂-vrije opwekkingsmogelijkheden in een grote centrale of bij de consument thuis. Alle puzzelstukjes vallen straks in elkaar. Leven van de wind zal ook in 2050 waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar als het aan ons ligt, leven we wel duurzaam met de wind.”

Omgaan met klimaatverandering

Met de groei van duurzame energie in de totale energieproductie, wordt de rol van het weer steeds belangrijker. Goede weervoorspellingen zullen een steeds grotere rol gaan spelen, aldus Peter Kerkmans, meteoroloog bij Vattenfall. “Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Schommelingen in de productie zullen daardoor ook hoger worden. Juist het extreme weer is heel lokaal, en daarom worden specifieke voorspellingen cruciaal. Dat maakt ons werk wel een stuk uitdagender!”

“Klimaatverandering zal trouwens niet alleen een impact hebben op de productie van duurzame energie, maar ook op de vraag. Met warmere zomers in het verschiet neemt de vraag naar koeling – en dus elektriciteit – fors toe. Daarmee moet je rekening houden. Ontwikkelingen in de opslag van duurzame energie kunnen helpen om bij gunstige productieomstandigheden een buffer te kunnen aanleggen. Anders zijn we letterlijk aan de weergoden overgeleverd – en dat willen we niet!”

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.