branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘We moeten naar negatieve CO2-emissie’

In Duiven wordt een CO2-afvanginstallatie gebouwd bij een vuilverbrander van AVR. De eerste ter wereld, ontworpen door ECN part of TNO. Een prachtig voorbeeld van energietransitie in de industrie. En van circulair denken: de afgevangen CO2 gaat direct de kassen in om de groei van planten te versnellen.

“Wij werken aan het verder terugbrengen van de kosten voor CO2-afvang door pilotinstallaties te bouwen en technologieën te beproeven”, zegt Earl Goetheer. Hij onderzoekt voor ECN part of TNO afvang en opslag van CO2. “De afvanginstallatie bij de vuilverbrandingsfabriek van AVR in Duiven is één van de voorbeelden daarvan.”
Deze oplossing is daadwerkelijk circulair. “De CO2 die vrijkomt is vooral van biologische oorsprong. Het wordt niet opgeslagen, maar direct naar kassen in de omgeving getransporteerd, die het gebruiken om de gewassen sneller te laten groeien. Normaliter verbranden de tuinders aardgas voor extra CO2, nu is dat niet meer nodig. Van biomassa naar nieuwe gewassen: de cirkel is rond. Bovendien zullen we in de toekomst kassen gaan verwarmen met aardwarmte, en dan heb je de CO2 keihard nodig om toe te voegen en de planten te laten groeien.”

Fossiel nog lang nodig

Filip Neele, TNO-specialist op het gebied van CO2-transport en -opslag: “Met afvangen en opslaan van CO2 kunnen we emissieloze energie uit fossiele brandstoffen opwekken. Die energie kunnen we gebruiken om de transitie naar een hernieuwbaar, duurzaam energiesysteem te maken. We hebben fossiel nog lange tijd nodig om in onze energiebehoefte te voorzien, dus we kunnen ons gezien de klimaatproblematiek absoluut niet veroorloven af te zien van afvang en opslag van CO2.”
Zijn collega Goetheer doet er nog een schepje bovenop: “We stoten nu nog steeds te veel CO2 uit, en wat we nu uitstoten zit aan het eind van deze eeuw nog steeds in de lucht. We zullen dusnaar een negatieve CO2-emissie toe moeten. Om dit op grote schaal te realiseren, is CO2-opslag nodig. We wekken namelijk nog lang niet genoeg duurzame energie op.”

Geen belemmeringen

De specialisten van TNO zijn desondanks optimistisch. Onderzoeker Jaap Vente vergelijkt de uitdagingen van nu met eerdere problemen. “Er zijn geen technologische belemmeringen, het zijn politieke en economische keuzes. Het probleem van de zure regen hebben we opgelost. Het gat in de ozonlaag hebben we gedicht. De uitdaging met CO2 kunnen we óók aan. De vraag is wat we er als samenleving nu voor overhebben. Maar we zouden moeten kijken naar wat de kosten op de langere termijn zijn als we het niet doen. We moeten nú investeren.”
Gelukkig gebeurt dat ook, al is het nog niet genoeg. “Een goed voorbeeld is het plannen van CO2-transport op grote schaal en het ontwikkelen van voldoende veilige CO2-opslag buiten de kust”, stelt Filip Neele. “Wij hebben gewerkt aan het ontwerp van de pijpleiding vanaf de Maasvlakte naar het dichtstbijzijnde lege gasveld. We hebben een methode ontwikkeld om de CO2 veilig in het gasveld te krijgen en te zorgen dat het erin blijft. Het aardgas heeft er miljoenen jaren gezeten, die CO2 blijft er veilig zitten.
Natuurlijk, het is een ander gas, maar als je het onderzoek goed hebt gedaan, is het veilig. Grote CO2-opslagprojecten, zoals Sleipner en Snøhvit in Noorwegen, laten zien dat CO2 gevangen blijft in de ondergrond. Er is een enorme capaciteit voor opslag van CO2 offshore. We kunnen tientallen jaren vooruit.”

Nú keuzes maken

In de tussentijd wordt er ook door TNO hard gewerkt aan het ontwikkelen van manieren om CO2 te hergebruiken. Earl Goetheer: “Voor de langere termijn zijn er veel opties. We kunnen CO2 omzetten naar methanol met behulp van groene elektriciteit en waterstof. Die methanol is weer te gebruiken als duurzame brandstof voor schepen. Ik sluit me volledig aan bij collega Jaap Vente: ook dit probleem kunnen wij oplossen. Maar dan moeten we wel nú keuzes maken en starten met ontwikkeling.”

Kennispartner van de industrie

ECN part of TNO werkt met nationale en internationale partners aan versnelling van de technologische oplossingen om de overgang naar een CO2-neutrale industrie mogelijk te maken, op een manier dat er nieuwe economische kansen ontstaan voor de procesindustrie en de maakindustrie in Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: AVRXTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.