branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

CO2-reductie: industrie moet efficiënter werken

ECN part of TNO is als onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in een CO2-neutrale industrie. Ir. Yvonne van Delft en ir. Sigrid Bollwerk zien dat industriële productieprocessen veel efficiënter en zuiniger kunnen. “Het besef dat je vele malen efficiënter moet zijn als je écht circulair wilt werken, is er nog te weinig.”

Door het versnellen van technologische oplossingen met de focus op het terugdringen van uitstoot en hergebruik van grondstoffen, kan de Nederlandse industrie zijn concurrentiepositie verstevigen.
Ir. Yvonne van Delft: “Door de combinatie van goedkoop gas uit Groningen, de haven van Rotterdam en een groot achterland, is in Nederland een zeer hoge concentratie van hoogwaardige industrie ontstaan. Die moet nu verduurzamen. Als we de noodzakelijke energietransitie kosteneffectief maken, creëren we nieuwe kansen voor de maak-industrie in Nederland. Daarmee wordt ons land ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige, duurzame industrie.”

Circulaire industrie

Een goed voorbeeld is de membraantechnologie. ECN part of TNO heeft een membraan ontwikkeld dat vloeistoffen kan scheiden, bijvoorbeeld methanol of water uit een mengsel met organische vloeistoffen. Hiermee kan destillatie worden vervangen en tot meer dan de helft aan energie worden bespaard.
Van Delft: “De technologie is er al langer, maar investeringen werden onder andere uitgesteld omdat de prijs van fossiele energie en van CO2 zo laag is. Daarom is het zo belangrijk dat er snel duidelijk beleid komt dat de Nederlandse industrie stimuleert om te investeren in CO2-arme technologie. Dan weten bedrijven waar ze aan toe zijn. Op de lange termijn versterkt dit ook de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie.”
Haar collega ir. Sigrid Bollwerk benadrukt dat het niet alleen gaat om bestaande industrie efficiënter te maken, maar dat we ook kansen creëren voor een geheel nieuwe, circulaire en ‘biobased’ industrie. Een sector die niet is gebaseerd op de aanwezigheid van goedkope bronnen, maar op hoogwaardige kennis en duurzame technologie.
Van Delft doet er nog een schepje bovenop: “Het besef dat je vele malen efficiënter moet zijn als je écht circulair wilt werken, is er nog te weinig. Anders ga je juist méér energie verbruiken in plaats van minder. Radicale innovaties zijn nodig om de doelen van het Parijse klimaatakkoord te halen.”

Versnellen

ECN part of TNO richt zich op het ontwikkelen, versnellen en realiseren van nieuwe technologie voor efficiëntere processen. Bijvoorbeeld door hergebruik van afvalstoffen of het sluiten van kringlopen.
Van Delft: “Onze focus ligt op industriële scheidings- en conversieprocessen, want die nemen het overgrote deel van het industriële energieverbruik voor hun rekening. Veel van die processen, waarbij grondstoffen worden omgezet in nieuwe bouwstenen, vereisen enorm hoge temperaturen. Wij werken aan manieren om met lagere temperaturen hetzelfde doel te bereiken.
Daarnaast kunnen fossiele brandstoffen soms worden vervangen door duurzame elektriciteit. Zeker als in de toekomst fossiel duurder wordt door heffingen op de uitstoot van CO2, kan dit een enorme besparing opleveren voor bedrijven.”

Niet sexy

Naast kostenbesparing is er nog een reden om te werken aan de verbetering van processen: de kwaliteit van het eindproduct wordt verhoogd. Minder uitstoot, lagere kosten, betere kwaliteit: de vraag dringt zich op waarom bedrijven niet eerder dit soort maatregelen namen.
Bollwerk weet het antwoord. “Zo lang fossiele brand- en grondstoffen zo goedkoop zijn, is het simpelweg economisch niet aantrekkelijk. Bovendien zijn dit soort verduurzamingsmaatregelen niet zo sexy. Zonnepanelen en windturbines zijn veel zichtbaarder en helpen daarmee bedrijven aan een groen imago. Gelukkig ziet men inmiddels wel in dat we verder moeten gaan dan dat.”

Kennispartner van de industrie

ECN part of TNO werkt met nationale en internationale partners aan versnelling van de technologische oplossingen om de overgang naar een CO2-neutrale industrie mogelijk te maken, op een manier dat er nieuwe economische kansen ontstaan voor de procesindustrie en de maakindustrie in Nederland. Kijk hier voor meer informatie.XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.