Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

‘We hebben veel meer energie nodig, maar wel schone’

Het meer dan 100 jaar oude Shell kijkt ver in de toekomst om vandaag al de route te kunnen uitzetten voor een wereld met andere, schone energie. Daarover spreken we met Jeremy Bentham, hoofd van Shells scenarioafdeling, de afdeling die zo’n 30 tot 50 jaar vooruitkijkt.

Eerder dit jaar publiceerde u een nieuw scenario: Sky
‘Bij Shell zijn we gewend om ver vooruit te denken. Omdat de toekomst nu eenmaal onzeker is, ontwikkelen we regelmatig nieuwe scenario’s. Sky is het vervolg op onze eerdere scenario’s Mountains en Oceans, inmiddels zo’n vijf jaar oud. In Oceans gingen we nog uit van een hogere welvaart met nog steeds een belangrijke rol voor steenkool in de toekomstige wereldwijde energievoorziening. Mountains stond voor gematigde groei en moderne, efficiënte steden. Sky combineert de meest vooruitstrevende elementen uit voornoemde scenario’s en stelt multilaterale samenwerking centraal. De belangrijkste conclusie uit Sky is dat de energietransitie – die nodig is om te voldoen aan het akkoord van Parijs – technologisch, industrieel en macro-economisch haalbaar is. Het is wel een optimistisch scenario, laat dat duidelijk zijn. Maar we kunnen onder de twee graden opwarming blijven. Dan moeten beleidsmakers alleen wel snel de juiste keuzes gaan maken. Als je zegt: het gaat niet lukken, dan haken de mensen af. En als je zegt: ga maar rustig slapen, het komt wel goed, doen ze hetzelfde. Daarom laten we zien wat er kan en wat ervoor nodig is. We doen onderzoek, we leggen ons oor te luisteren in de samenleving en leggen vervolgens de opties voor. Maar de regie moet van boven komen. Als er geen duidelijke visie en voldoende coördinatie van de overheid is, wordt het heel lastig. We moeten naar een heel nieuw energiesysteem en daar is dus systeemdenken voor nodig.’

Welke rol speelt mobiliteit in die opties?
‘Ook al is mobiliteit slechts een onderdeel van het probleem, het is wel een heel interessante sector. Het omvat veel verschillende vormen van transport, en voor alle vormen zijn andere oplossingen. Voor lichte vormen van personentransport, zoals auto’s, is batterij-elektrisch een levensvatbaar alternatief. Maar uit onze gesprekken met de luchtvaartindustrie weten we dat het voor grote vliegtuigen geen oplossing zal zijn. Daarvoor moeten we kijken naar waterstof of – nog waarschijnlijker – biobrandstof of synthetische kerosine. Voor de zeevaart idem dito, als we zo’n 30 tot 50 jaar vooruitkijken. Het interessante is dat mensen geneigd zijn louter te kijken naar datgene waarmee ze bekend zijn: verlichting in hun huis, de wasmachine, hun auto. Elektriciteit is wereldwijd slechts verantwoordelijk voor 20% van het energieverbruik. Personenauto’s minder dan 13%. Het is belangrijk om dit alles te vergroenen, maar het is niet genoeg. Het probleem is veel ingewikkelder. Hoe krijgen we vrachtwagens schoner? Of grote vrachtschepen? Kunnen we wel genoeg biobrandstoffen produceren voor bijvoorbeeld de luchtvaart? Dat is zeer onwaarschijnlijk.’

‘Rond 2050 zijn wereldwijd alle verkochte personenauto’s elektrisch aangedreven’

En nu?
‘We hebben meer energie nodig, niet minder. De wereldbevolking groeit van 7,5 miljard naar 10 miljard omstreeks 2050, en de welvaart stijgt. Daarom moeten we nieuwe bronnen aanboren. Waterstof zal zeker een belangrijke rol gaan spelen. Nu wordt waterstof nog vaak gemaakt met behulp van fossiele gassen, maar je kunt het ook maken uit water door elektrolyse met behulp van groene stroom. De ontwikkeling van brandstofcelvoertuigen die rijden op waterstof volgt het pad zoals wij dat hebben voorspeld. Bij personenauto’s zal de batterij-elektrische aandrijving in de meerderheid zijn, maar voor zwaar transport is op lange termijn waterstof een heel goed alternatief. En voor de scheepvaart kunnen we allereerst overstappen van zware olie naar lng, want dat zorgt al voor een significante reductie van CO₂-uitstoot. En ik voorzie zelfs de terugkeer van aandrijving door zeilen. Slechts als ondersteuning, maar het kan tot wel 15% reductie opleveren. Veel meer dan nu zullen we in de toekomst een mozaïek van verschillende aandrijfvormen zien. Daar moeten we aan wennen.’

Als de elektrische auto het wint, wat betekent dat dan voor Shell?
‘Kijk, dat is nou precies waarom we scenario’s ontwikkelen! Het is mijn taak ervoor te zorgen dat we niet te laat reageren op veranderingen. Shell bestaat al 100 jaar, ik werk hier al 38 jaar. We moeten vandaag geld verdienen, maar we moeten ook overleven. Shell moet geen dodo worden. Mijn afdeling kijkt dan ook 30 tot 50 jaar vooruit. Wij denken dat rond 2050 wereldwijd alle nieuw verkochte personenauto’s elektrisch aangedreven kunnen zijn. Dat is geen vraag, maar een volkomen aannemelijk scenario. En in een land als Nederland zelfs al rond het jaar 2030. Dit is de snelheid die we nodig hebben om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. En dergelijke trends gaan realiteit worden, een concern als Volkswagen investeert niet voor niets tientallen miljarden in een reeks elektrische auto’s. Shell is nu al veel meer dan een olie- en gasbedrijf. Wereldwijd verkopen we nu al twee keer zoveel energie als we produceren. In de Verenigde Staten is Shell een van de grootste handelaren in hernieuwbare elektriciteit. Nu al kunnen klanten bij ons terecht voor het snel opladen van hun elektrische auto, maar ook bij ons dochterbedrijf NewMotion. Straks zal daar ook waterstof bij komen. En vergeet niet dat je onderweg ook voor de beste koffie en broodjes bij Shell moet zijn.’

Shells Sky-scenario: wat betekent het voor Nederland?
Het Sky-scenario gaat uit van het behalen van de klimaatdoelen, maar het is geworteld in de realiteit van vandaag. De Nederlandse economie is nu een zware gebruiker van fossiele brandstof, maar heeft een grote bron van duurzame energie: de Noordzee. De overheid moet vol inzetten op elektriciteit van wind op zee. Die kan rechtstreeks worden gebruikt, of worden omgezet in waterstof. En als Nederland de zware industrie wil behouden, zal ook werk gemaakt moeten worden van het afvangen en eventueel opslaan van CO₂. Ook voor Nederland geldt dat de transitie technologisch en economisch haalbaar is, mits er een duidelijke visie en voldoende coördinatie van de overheid is. Meer informatie: wwww.shell.com/skyscenario en #shellscenarios.


Tekst: Huib de Vries
Fotografie: Ester Gebuis

XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.