branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Ester Gebuis

“Wat SharePeople met de AOV voor zpp’ers doet is baanbrekend”

Toen zelfstandig ondernemer Cosmas Blaauw (55) vijf jaar terug een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering zocht, vond hij het aanbod van de traditionele verzekeraars duur, nodeloos ingewikkeld en vooral weinig transparant. “Verzekeren is een black box, je hebt geen idee hoeveel van je premie op gaat aan schadevergoedingen en hoeveel aan kantoren, dure auto’s en allerlei marketingkosten. Bovendien weet je niet of je er ooit gebruik van zal maken. Verzekeraars doen ook hun best om het een black box te houden. We dachten: dat moet anders kunnen.”

‘We’ dat was een groepje zzp’ers dat wilde kijken hoe het elkaar kon steunen in goede en slechte tijden. Een broodfonds dus? “Ja, maar ook gebaseerd op preventie. Want een zzp’er is eigenlijk géén zelfstandige zonder personeel, maar een werkgever met slechts één werknemer, namelijk jezelf - en daar moet je goed voor zorgen. We wilden een broodfonds 2.0.”

Een nieuwe aanpak

Samen met Rutger Abbink, die een bankenachtergrond had, en ondernemer Ernst Nolte, richt Cosmas in 2017 SharePeople op, een social enterprise die haar leden verzekert volgens het principe van ‘crowdsurance’. “Bij crowdsurance en dus ook bij SharePeople is de premie exact even hoog als het schadebedrag, en dat bedrag doneren we direct aan leden die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Er zit geen marge tussen. Dat is niet alleen een nieuwe aanpak, het is ook sociaal. En transparant, vergeleken met verzekeraars die er vanwege hun winstmarge belang bij hebben je voor zo’n hoog mogelijk bedrag te laten verzekeren. Aan SharePeople zelf betaal je voor de dienstverlening alleen een vast bedrag van een tientje per maand.”

Ester Gebuis

Gewenst maandinkomen

Leden van de coöperatie SharePeople bepalen zelf hun gewenste maandinkomen in geval van ziekte. Op grond van dat bedrag wordt berekend wat je maximaal één keer per maand moet doneren aan een deelnemer die tijdelijk ziek is. Cosmas: “Als je voor 1000 euro per maand meedoet en het ziektepercentage is 1% doneer je per maand een tientje. Doe je voor 3000 euro mee, dan doneer je 30 euro.

De tekst loopt door onder het kader.

Wil jij ook een betaalbaar alternatief voor de AOV komend jaar?

Veel zzp’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) omdat gewone AOV’s meestal te duur zijn. Maandpremies van een paar honderd euro per maand zijn eerder regel dan uitzondering. SharePeople is een sociaal platform dat de zaken anders aanpakt, namelijk via crowdsurance. Wie ziek wordt, wordt financieel opgevangen door rechtstreekse betalingen van de andere leden van SharePeople. Alles wordt online geregeld via de community, zonder verzekeraar ertussen en zonder veel geld kwijt te zijn aan premies. Voor een tientje per maand kunnen zzp’ers lid worden van SharePeople om zich zo te verzekeren van een betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ben jij ZZP’er en wil jij ook graag een betaalbaar alternatief voor de AOV aankomend jaar? Kijk dan nu alvast op www.sharepeople.nl

Eerlijk naar rato

Maximaal dekken we 6% arbeidsongeschiktheid, dus maximaal betaal je 6% van je geselecteerde inkomensniveau, maar dat komt zelden voor. Zelfs in de coronaperiode was het ziektepercentage nooit hoger dan 2%. We hebben een aparte groep voor de zorg, maar zelfs in die groep was het donatiebedrag nooit hoger. Bij ons is de solidariteit heel groot, leden proberen allemaal snel weer beter te zijn of aangepast werk te vinden.” Om donaties eerlijk naar rato over de leden te verdelen wordt gebruik gemaakt van crowdsurance algoritmes, ontwikkeld door slimme technologie, FinTech. “We gebruiken technologie om het betalingsverkeer transparanter en eerlijker te maken, want verzekeren is een black box.”

Geen medisch onderzoek

SharePeople doet geen medisch onderzoek bij mensen die zich aanmelden. Cosmas: “Ik geloof erg in het motto van Ricardo Semler: controleren is duurder dan vertrouwen.” Wel hanteert SharePeople een leeftijdsgrens van maximaal 59 jaar bij aanvang van deelname. Cosmas legt uit waarom. “Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gooien mensen eruit als ze 60 zijn. Als die zich allemaal bij ons zouden aanmelden zouden we een scheve leeftijdsopbouw krijgen. Maar ik sluit niet uit dat we de leeftijdsgrens in de toekomst alsnog verhogen.”

Mede-eigenaar van de coöperatie

Momenteel heeft SharePeople zo’n 7000 deelnemers. Daarvan zijn er bijna 700 tevens aandeelhouder en dus mede-eigenaar van de coöperatie.Cosmas Blaauw ziet SharePeople graag verder groeien: “Er zijn minstens 100 keer zoveel zzp’ers die baat hebben bij deze oplossing. De solidariteit komt niet onder druk te staan door de grootte van de groep. Als de groep groter wordt, wordt het ziektepercentage vanzelf steeds stabieler en daarmee de hoogte van de donaties. Onze campagne gaat nu uit van 1 euro per dag, maar veel leden melden ons tevreden dat ze veel minder hoeven te betalen!”

(Tekst: André Nientied)

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.