branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.

Over de suikersector

Royal Cosun
Royal Cosun is een agro-industrieel concern en werd bijna 120 jaar geleden opgericht door Nederlandse suikerbietentelers die zich verenigden in een coöperatie. De bedrijven die tot Cosun behoren zijn Aviko, Duynie, Sensus, Suiker Unie, SVZ en Cosun Biobased Products. Ze maken ingrediënten en producten voor voeding en in toenemende mate ook voor non-food toepassingen. De ambitie is de grondstof zoveel mogelijk te benutten. Zo leveren de bedrijven ook producten aan de veevoedersector en worden restproducten gebruikt voor biogasproductie.
www.cosun.nl

Suiker Unie
Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Suiker Unie werkt nauw samen met telers en partners aan een betere toekomst. Dit doen we door de lokale teelt en de productie van voeding en andere nuttige materialen uit suikerbieten continu te verbeteren. Suiker Unie is van mening dat suiker past in een gevarieerd voedingspatroon. Maar overconsumptie van suiker is niet goed. Dat geldt voor alle voedingsmiddelen, dus ook voor suiker. Overgewicht en obesitas moeten we met zijn allen terugdringen. Alle calorieën tellen daarbij mee, ook die van suiker. Er zijn volop producten met weinig of vrijwel geen calorieën te koop. De consument kiest zelf en moet daarvoor goede informatie krijgen op de verpakking, over de voedingswaarde, de hoeveelheid suikers en de calorieën.
www.suikerunie.nl

Kenniscentrum suiker & voeding
Kenniscentrum suiker & voeding verricht onderzoek en vergaart wetenschappelijke informatie over suiker in relatie tot voeding en gezondheid en communiceert dit naar gezondheidsprofessionals. KSV wordt gefinancierd door Suiker Unie en baseert zijn communicatie op wetenschappelijke feiten, op richtlijnen van onafhankelijke adviesorganen zoals die van de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum en EFSA (European Food Safety Authority). KSV werkt samen met een Wetenschappelijke Raad die verantwoordelijk is voor de inhoud en het beleid van de wetenschappelijke activiteiten en de communicatie.
www.kenniscentrumsuiker.nl

Platform Suikers en Voeding
Het Platform Suikers en Voeding bestaat uit een vertegenwoordiging van de telers van suikerbieten, telers van granen voor glucosestroop, de suikersproducerende en suikersverwerkende industrie. Het platform wil de feiten over suikers en gezondheid onder de aandacht brengen.
Leden zijn:
• Koninklijke Coöperatie Cosun
• Suiker Unie
• Kenniscentrum suiker & voeding
• Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI)
• LTO Vakgroep Akkerbouw
• Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)
• Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
• Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van bakkerijgrondstoffen (NEBAFA)
• Vereniging van Nederlandse Zetmeelproducenten
www.platformsuikersenvoeding.nl

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.