branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Bart van den Bogaard: ‘Wij streven ernaar de zorg zó te organiseren dat zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt komen tot een passend en efficiënt behandelplan.’
Bart van den Bogaard: ‘Wij streven ernaar de zorg zó te organiseren dat zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt komen tot een passend en efficiënt behandelplan.’ Marieke Duijsters
Samen aan de ‘digitale overlegtafel’

‘Zo kan elke patiënt de aandacht en expertise ontvangen die nodig zijn’

De coronamaatregelen hebben een enorme weerslag op de oncologische zorg in Nederland. Behandelingen zijn uitgesteld en multidisciplinaire besprekingen over kankerpatiënten staan onder druk, omdat er minder artsen tegelijk in een ruimte aanwezig kunnen zijn. De oplossing is even simpel als adequaat: laat het overleg tussen specialisten virtueel plaatsvinden middels een digitaal dashboard, via computer, tablet of mobiele telefoon.

Er is in Nederland in krap drie maanden tijd een stuwmeer ontstaan aan mogelijke patiënten met kanker. Uit de cijfers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat sinds midden februari van dit jaar het aantal nieuwe kankerdiagnoses aanzienlijk is gedaald. Volgens IKNL komt die afname doordat mensen tijdens de hoogtijdagen van de Covid-19-pandemie minder snel naar de huisarts gingen met klachten en dat de huisarts zelf minder mensen doorverwees naar het ziekenhuis. De angst voor een mogelijke besmetting was de raadgever.

Strikte doorlooptijden

En er ligt nog een andere oorzaak ten grondslag aan deze daling. Die is volgens IKNL dat de interne organisatie van een ziekenhuis diagnoses moest uitstellen vanwege capaciteitsproblemen en onderbezetting. Bart van den Bogaard van Roche Diagnostics kijkt met zorg naar deze laatste ontwikkeling. „Vanuit kwaliteitsoogpunt zijn er duidelijke richtlijnen (SONCOS-normen, red.) gedefinieerd om de kwaliteit en snelheid van een oncologisch zorgtraject te garanderen. Vanaf het eerste consult, de diagnosticering en het opstellen van een passend behandelplan bestaan strikte doorlooptijden. Daarnaast beschrijven deze richtlijnen per kankersoort welke specialismen er minimaal bij de be spreking van een patiënt in het oncologisch multidisciplinair overleg (mdo) aanwezig dienen te zijn.”

Social distancing

De kwaliteit van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren. Het mdo vormt hierin een onmisbare schakel. “Door social distancing – de anderhalvemetersamenleving – nemen in de meeste gevallen aan zo’n overleg van experts nog maar ten hoogste zeven mensen deel”, constateert Van den Bogaard. „Dit komt de discussie niet ten goede, zeker als je weet dat een normaal overleg uit soms wel veertig specialisten kan bestaan. De opleiding van artsen is hierdoor ook in het geding.”

Versnipperd

Informatietechnologie (it) kan juist in deze tijd veel goeds doen om dat stuwmeer te laten leeglopen: it als ‘smeerolie’ van een mdo. Van den Bogaard ziet dat in het bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid inmiddels volop gebruik wordt gemaakt van digitale vergaderplatformen als Google Meet of Microsoft Teams. „Gelukkig neemt het gebruik hiervan in de zorg snel toe. Echter, het vanuit huis kunnen voorbereiden van en deelnemen aan een mdo staat voor veel ziekenhuizen nog in de kinderschoenen. Toegang hebben tot alle relevante patiënteninformatie is een belangrijk vereiste om goed bij te kunnen dragen aan de discussie. Doordat deze informatie vaak versnipperd is opgeslagen in systemen en in sommige gevallen ook nog op papier naar het mdo wordt meegenomen, is de overgang naar een volledig digitaal mdo voor veel zieken huizen een behoefte die juist nu extra leeft. Daarnaast ervaren ziekenhuizen dat hun bestaande it-infrastructuur onvoldoende ingericht is om thuiswerken te ondersteunen.”

‘Anytime, anywhere’

Roche Diagnostics heeft speciaal voor het multidisciplinair overleg Navify Tumor Board ontwikkeld. Het beveiligde, cloudbased platform heeft de achterliggende maanden onder meer in Italië zijn diensten bewezen. Oncologen in het zwaar getroffen land transformeerden hun mdo naar een virtueel mdo, een soort ‘digitale overlegtafel’. „Navify stelde de specialisten van het Sant’Andrea-ziekenhuis in Rome in staat om anytime, anywhere alle relevante patiënteninformatie te raadplegen én bespreken”, aldus Bart van den Bogaard. “Uit een studie over het resultaat, die op European Journal of Surgical Oncology staat, kan worden geconstateerd dat dit leidde tot een efficiente manier van samenwerken. En daardoor ging de kwaliteit van de bespreking naar een hoger niveau.”

Overzichtelijk dashboard

Dit blijkt ook al mogelijk in Nederland. “Betrokken specialisten kunnen vanaf elke plek en elk device inloggen op het platform, zodat iedere deelnemer over de juiste informatie beschikt”, zegt Van den Bogaard. „Het platform brengt medische informatie van de patiënt uit verschillende bronnen samen en presenteert deze in een overzichtelijk en toegankelijk dashboard, ter bespreking door het multidisciplinaire behandelteam. Op deze manier kan elke patiënt de aandacht en expertise ontvangen die nodig zijn. Ook als niet alle artsen bij elkaar in één ruimte kunnen komen.”

(Tekst: Eduard Voorn)

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.