branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis (links) en Jonathan Briers van Roche Nederland.
Jeroen Crasborn van Zilveren Kruis (links) en Jonathan Briers van Roche Nederland. Marieke Duijsters
Voor preventieve zorg is nieuwe communicatie nodig

Vol inzetten op het voorkomen van ziekte

De zorg heeft een nieuwe manier van communiceren nodig om de focus van behandeling te verschuiven naar preventie. De hele maatschappij moet helpen om gezond leven te stimuleren. In gesprek met twee experts.


‘An ounce of prevention is worth a pound of cure’, citeert Jonathan Briers, medisch directeur van Roche Nederland en van Britse afkomst, een bekend gezegde onder medici. Er zijn volgens hem echter nogal wat factoren die belemmeren dat we vól inzetten op het voorkomen van ziekte. Eén ervan is de moeilijkheid om mensen ertoe te bewegen een gezonde levensstijl te volgen.
Bij preventie onderscheidt Briers primaire, secundaire en tertiaire preventie, dat wil zeggen: ziekten voorkomen en opsporen, in een zo vroeg mogelijk stadium behandelen en tenslotte voorkomen dat ze verergeren.
In al die stadia spelen kennis over genetische eigenschappen, technologische innovatie en nieuwe medicijnen een rol, maar de grote uitdaging blijft mensen mee te krijgen. “We weten allemaal dat roken slecht is, maar hoe lang hou je dat thuis vol?” geeft Briers als voorbeeld.

Stimuleren

De visie van Briers wordt volledig onderschreven door Jeroen Crasborn, senior adviseur zorgstrategie bij verzekeraar Zilveren Kruis. “Er wordt te vaak alleen naar het individu gekeken en te weinig naar diens omgeving,” zegt hij.
Het probleem is complex. “Je kunt een dik kind bijvoorbeeld wel overhalen om te gaan sporten. Maar als het op de sportclub gepest wordt, houdt het er snel mee op. Je moet de hele maatschappij mee krijgen om gezond leven te stimuleren.”
Los van elkaar noemen Briers en Crasborn de hoge kosten als obstakel voor goed preventiebeleid. “De effecten van een gezonde levensstijl zijn pas echt na een jaar of twintig zichtbaar,” aldus Crasborn. “Geïndiceerde preventieve maatregelen, zoals hulp bij het stoppen met roken voor astmapatiënten, worden door verzekeraars vergoed. Maar hoe weet je of iemand blijft doen wat hij beloofd heeft? Dat verklaart de terughoudendheid van de mensen die over het geld gaan.”
“Het duurt jaren voordat preventie kostenefficiënt is. We moeten dus als het ware vooruit calculeren,” zegt Crasborn. “Dat is moeilijk.”

Privacy

Hij ziet wel dat er vooruitgang wordt geboekt. Sinds kort wordt voor mensen met een sterk overgewicht in combinatie met factoren als diabetes of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een tweejarig programma uit de basisverzekering vergoed.
Specialisten als diëtisten, fysiotherapeuten of lifestyle-coaches geven daarbij adviezen voor een gezonde leefstijl.
Kunstmatige intelligentie en de beschikbaarheid van big data beginnen langzaamaan een steeds grotere rol te spelen in de gezondheidszorg, wat ook tot zorgen over privacy leidt. “Met een betrouwbare derde partij kan dat probleem van de privacy wel omzeild worden, maar ik geloof niet in het zomaar afstaan van persoonsgegevens,” zegt Crasborn.
Briers blijkt dat helemaal met hem eens. “Ik ben heel blij dat er zoiets is ontwikkeld als een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving, een soort cloud waarin mijn gegevens zijn opgeslagen,” zegt hij. “Die gegevens zijn van mij. Ik vind het prima als daar op anonieme basis data uit gehaald worden, als ik daar als persoon ook maar iets voor terugkrijg. Dat vereist niet alleen samenwerking tussen allerlei partijen, maar ook transparantie.”

Vooruitgang

Briers ziet wel vooruitgang op het gebied van preventie. “Mensen kunnen betrouwbare sites als thuisarts.nl raadplegen of gebruikmaken van goede apps om hun levensstijl aan te passen,” zegt hij. Zeker in combinatie met gegevens over hun eigen aandoening, levert dat grote voordelen op. Een deel van de bevolking heeft inmiddels wel door dat een gezonde leefstijl ook in het eigen voordeel is. Maar Briers en Crasborn wijzen erop dat zaken als armoede, ongeletterdheid of stress het anderen moeilijk maken daar ook van te profiteren. “Er is zeker ook behoefte aan innovatie op het gebied van communicatie,” beaamt Crasborn.
P4-geneeskunde, zo noemt Briers de nieuwste ontwikkeling in de gezondheidszorg, waarin alles draait om preventie, personalised healthcare , prediction en participatie. “Welzijn en goede gezondheidszorg draaien om het voorkomen van ziekten, kennis van ieders erfelijke aanleg, voorspelbaarheid van het optreden van ziekten, en maatschappelijke betrokkenheid.”
Tekst: René Bogaarts

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.