branded content
branded content XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.
Ankie van der Velden (links) en Talida Doedens.
Ankie van der Velden (links) en Talida Doedens.
Tergooi begint pilot met chemotherapie thuis

‘Thuis voel ik me minder patiënt dan in het ziekenhuis’

Ziekenhuis Tergooi begint binnenkort een proef waarbij patiënten thuis chemotherapie kunnen krijgen. Veel mensen vinden de gang naar het ziekenhuis nu te belastend. “Op deze manier kunnen we betere zorg verlenen,” zegt Ankie van der Velden, internist en oncoloog bij Tergooi.

We zien al jaren dat patiënten vaker thuis behandeld worden. Die trend wordt aangeblazen vanuit patiëntenorganisaties, de politiek en zorgverzekeraars. Recent onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft uitgewezen dat 24 procent van de patiënten liever thuis dan in het ziekenhuis behandeld wordt. 35 procent komt liever elke keer naar het ziekenhuis, terwijl 32 procent het graag afwisselt. Aan de proef in Tergooi, dat vestigingen heeft in Hilversum, Blaricum en Weesp, doen uiteraard alleen patiënten mee die daar zelf voor gekozen hebben.

Ziekenhuis thuis

In aanvulling op het NKF-onderzoek heeft Talida Doedens, adviseur bij de afdeling Strategie, Commercie en Communicatie van Tergooi, de afgelopen anderhalve maand negen mensen geïnterviewd die ervaring hebben met chemotherapie. “We wilden weten wat zij van het idee vonden om thuis behandeld te worden,” legt ze uit. “Inzicht in wensen, behoeften en dilemma’s helpt ons om patiënten beter te ondersteunen bij behandeling thuis. Het grootste bezwaar dat mensen hadden, was de angst dat de situatie thuis te veel een ziekenhuis zou worden. Ook maken mensen zich zorgen of de behandeling en gebruikte materialen en middelen veilig zijn in de thuissituatie. Door patiënten goed te informeren over wat de thuisbehandeling voor henzelf en hun gezin betekent, kunnen we deze ongerustheid wegnemen. De dokter en de verpleegkundige hebben een belangrijke rol in het geven van vertrouwen.”
Oncoloog Van der Velden heeft alle begrip voor de angst om veiligheid. “Het gaat alleen om middelen met een laag risico op bijvoorbeeld allergische reacties. We werken niet met een algemene thuiszorgorganisatie, maar met gespecialiseerde verpleegkundigen uit ons eigen team, met wie we regelmatig overleggen.”
Doedens voegt eraan toe dat patiënten het prettig vinden dat verpleegkundigen in de thuissituatie meer tijd en persoonlijke aan­dacht kunnen hebben voor de patiënt, terwijl zij in een vergelijkbare situatie in het zieken­huis hun aandacht over meerdere patiënten moeten verdelen.

Zorgkosten omlaag

Met name zorgverzekeraars gaan ervan uit dat de kosten voor de zorg omlaag gaan als mensen vaker thuis behandeld worden. Van der Velden heeft daar echter haar twijfels over. “Natuurlijk is het zo dat nieuw te bouwen ziekenhuizen kleiner kunnen worden als er meer behandelingen thuis gedaan worden. Maar deze pilot brengt in eerste instantie geen kostenbesparing met zich mee. Het zijn onze mensen en de medicijnen komen uit onze eigen apotheek. Voor mijn eigen werk heeft het ook geen gevolgen. Ik zie de patiënten nu ook niet als ze voor hun chemobehandeling naar het ziekenhuis komen.”
Een van de patiënten vertelde Doedens: “Het is confronterend om andere patiënten in het ziekenhuis te zien, vooral als ze er slechter aan toe zijn dan ik. Als ik thuis behandeld word, heb ik dat niet. Dan kan ik zelf bepalen of ik lotgenoten wil ontmoeten.” Een ander zei: “Ik verwacht dat behandeling thuis veel meer rust geeft. Ik hoef die belastende reis naar het ziekenhuis niet te maken en thuis heb ik meer bewegingsvrijheid. Daar voel ik me prettiger, comfortabeler en minder patiënt dan in het ziekenhuis.”

Risico

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de proef in mei van start zou gaan. Van der Velden: “Ik verwacht nu dat we er in de zomer mee kunnen beginnen. We zijn tegen wat dingetjes op gelopen. We moesten onder meer een goede risico-inventarisatie maken. Alles moest dubbel geïnventariseerd worden. In het ziekenhuis hebben we protocollen, bijvoorbeeld ten aanzien van controles op toe te dienen medicijnen. Voor de thuisbehandeling moesten dergelijke protocollen opnieuw worden opgesteld.”
Aan de proef zullen naar verwachting tientallen patiënten deelnemen. Volgens Doedens en Van der Velden zijn de artsen en verpleegkundigen van Tergooi enthousiast over de pilot, omdat zij de meerwaarde ervan duidelijk inzien.
Fotografie: Marieke Duijsters

XTR branded content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van NRC.