Branded Content
Branded Content XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.

Meer bestuurders moeten waarde van value-based healthcare kennen

Prof. dr. Fred van Eenennaam is groot pleitbezorger van value-based healthcare. Hij schrijft in deze column: “Nu is het tijd om aan bestuurders die nog niet zo ver zijn de waarde van vbhc te laten zien.”

Gezondheidszorg zou waarde moeten creëren voor patiënten en hun familie. Dat spreekt voor zich, maar toch werkt het nu niet zo. Hoewel iedereen het beste met de patiënt voorheeft, heeft vrijwel iedere zorgaanbieder zijn eigen referentiekader, iedereen wordt betaald voor door hem of haar geleverde zorg. Patiënten worden heen en weer gepingpongd en de kosten rijzen de pan uit.
Value-based healthcare (vbhc) stelt de patiëntwaarde echter centraal, nauwkeurig gedefinieerd in termen van gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Zonder daaraan afbreuk te doen, moeten artsen en hun teams daarbij proberen de kosten per patiënt-episode – dat is de tijd tussen het melden van de klacht en het einde van de behandeling – terug te dringen door onnodige procedures, doorverwijzingen en behandelingen te voorkomen. Dat is zowel beter voor het welzijn van patiënten als voor de staatskas.

Scoren

Succesvolle vbhc draait, zo hebben we inmiddels geleerd, om vier principes. Om zoveel mogelijk waarde te leveren, organiseer je de zorg op een manier dat alles samenkomt op de plek waar het contact plaatsvindt tussen patiënt en familie en de arts en zijn/haar team, en meet je zorgvuldig wat de patiënt nodig heeft en uiteindelijk gekregen heeft.
Vbhc vereist daarnaast teamwerk, en ik zeg erbij dat een team meer is dan een groep mensen die samen iets doen.
Teamleden willen samenwerken om het beste resultaat te bereiken en zijn bereid een ander te laten scoren. En ten slotte proberen alle betrokkenen, en uiteindelijk de hele sector, zoveel mogelijk van elkaar te leren.

Vooruitstrevende artsen

Tien jaar geleden bestond vbhc nog niet in Nederland, en nog steeds is slechts een deel van de zorg zo georganiseerd. Maar er is een onomkeerbare beweging gaande. Bij ziektebeelden als diabetes, parkinson en bepaalde vormen van kanker worden patiënten en familieleden steeds vaker opgevangen door teams van deskundigen
die geleerd hebben wat wel en wat niet werkt, zonder hun ogen te sluiten voor nieuwe inzichten. Steeds meer partijen herkennen dat die werkwijze succes heeft. In vrijwel alle gevallen werd die aanpak geïnitieerd door vooruitstrevende artsen.
In het huidige systeem krijgen zorgaanbieders betaald per consult, behandeling of operatie. Sommige artsen waren echter bereid hun kennis in te zetten zónder dat ze daarvoor betaald werden, omdat ze bijvoorbeel beseften dat er meer patiëntwaarde geleverd kon worden als ze vooraan in het proces meekeken in plaats van achteraf in actie te moeten komen. Ze roeiden aanvankelijk tegen de stroom in, maar het tij begint gelukkig te keren.

Leiderschap

Het VBHC Center Europe, waarvan ik voorzitter ben, ondersteunt partijen die vbhc proberen in te voeren. Een paar jaar geleden focusten we ons op het ontwikkelen van de benodigde ICT-systemen, daarna op mogelijke vormen van financiering. Dat loopt allemaal.
Tegenwoordig richten we onze blik op leiderschap en cultuur. Tot nu toe waren het artsen die hun bestuurders ervan wisten te overtuigen dat deze manier van zorg verlenen niet alleen meer waarde toevoegde voor patiënten en hun familie, maar uiteindelijk ook tot lagere zorgkosten zou leiden. Nu is het tijd om aan bestuurders
die nog niet zo ver zijn de waarde van vbhc te laten zien, opdat zij hún artsen de ruimte geven.
Foto: Marieke Duijsters

XTR Branded Content is de commerciële content op nrc.nl. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van NRC Media.